https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Polsko! Wraca do Ciebie Śląsk piastowy (15.08.2002 - 07.10.2002)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Polsko! Wraca do Ciebie Śląsk piastowy (15.08.2002 - 07.10.2002)

  "POLSKO! WRACA DO CIEBIE ŚLĄSK PIASTOWY" - W 80-TĄ ROCZNICĘ PRZYŁĄCZENIA RYBNIKA DO MACIERZY

  Rok 1922 w dziejach Śląska a tym samym w dziejach miasta Rybnika i powiatu rybnickiego był z pewnością rokiem szczególnym.

  Po sześciu wiekach funkcjonowania w obrębie obcych państw, w 1922 roku nastąpił historyczny moment przyłączenia części ziem Górnego Śląska w tym Rybnika i powiatu rybnickiego do Macierzy.

  W tym też roku zaistniały realne przesłanki na utworzenie z części Górnego Śląska i części Śląska Cieszyńskiego Województwa Śląskiego wspólnej jednostki administracyjnej z szeroką autonomią, z własnym organem ustawodawczym Sejmem Śląskim, odrębnym Skarbem Śląskim, chociaż formalnie nastąpiło to już 15 lipca 1920 roku na mocy Ustawy Sejmu Ustawodawczego Rzeczpospolitej Polskiej.

  3 lipca 1922 odbyła się uroczystość przekazania władzy rządowej na rybnickim rynku, przed ratuszem.

  Podpisane zostały 2 ważne dokumenty:

  • dokument pierwszy: akt formalnie kończący przejmowanie przyznanej Polsce części Górnego Śląska.
  • dokument drugi: protokół dotyczący przekazania Rybnika i powiatu rybnickiego władzom polskim.

   

  4 lipca 1922 roku powitano przedstawicieli władz polskich i Wojska Polskiego.

  Z okazji obchodów jubileuszu 80-tej rocznicy przyłączenia Rybnika do Macierzy prezentujemy wystawę czasową p.t. „Polsko! wraca do Ciebie Śląsk Piastowy” w okresie od 15 sierpnia do 5 października 2002 r.

  To tak doniosłe wydarzenie historyczne ilustrują liczne fotografie sytuacyjne pochodzące ze zbiorów ikonograficznych rybnickiego muzeum.

  https://www.traditionrolex.com/15