https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Kontakt

Kontakt

Muzeum im. o. e. Drobnego w Rybniku

Rynek 18, 44-200 Rybnik

e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl
tel: +48 (32) 43 2 7 4 60
        +48 (32) 43 2 7 4 63

Sprawdź lokalizację

 

 Dyrektor

+48 32 432 74 60
dr Wojciech Dominiak

Z-ca Dyrektora ds. merytorycznych i wydawniczych

+48 32 432 74 60
dr Bogdan Kloch

Dział Historii, Kultury Regionu i rzemiosła 

+48 32 432 74 77
mgr Marek Niesobski
dr Ewa Kulik
mgr Anna Grabowska-Rogus
mgr Katarzyna Kalkowska
mgr Krystyna Kawa
 

Dział Edukacji i Promocji

+48 32 432 74 65
mgr Sławomir Studnik
mgr Aleksandra Borowska
mgr Justyna Czorny
mgr Małgorzata Cała
Klaudia Urbańczyk
  

DZIAŁ Administracyjny

+48 (32) 432 74 60
 mgr Jolanta Wójcik
mgr Dorota Bonecka
https://www.traditionrolex.com/15