https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Tam, gdzie jesteśmy (18.02.2002 - 15.04.2002)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Tam, gdzie jesteśmy (18.02.2002 - 15.04.2002)

  Tam, gdzie jesteśmy


  Wraz z rozwojem europejskiej cywilizacji coraz bogatsze oraz bardziej zróżnicowane stawały się powiązania sztuki z życiem społecznym i losem ludzkim. Jesteśmy od wieków blisko ze sztuką – korzystamy z jej wielorakich darów i nadziei przedstawianych w różnorodnym języku twórczości realistycznej, surrealistycznej, impresyjnej oraz eks-presyjnej, a także konstruktywistycznej i symbolicznej.

  Termin – sztuka – obejmuje nie tylko sztuki plas-tyczne ale i muzyk oraz literaturę.Jest nie tylko historyczną dokumentacją, ale także ma znaczny wkład w tworzenie i projektowanie przedmiotów codziennego użytku. Akceptacja społeczna sztuki jest wezwaniem dla artystów. Ta współpraca potwierdza jak bardzo sztuka jest ludziom potrzebna. Dostarcza doznań estetycznych, wzrusza, jest piękna.

  Sztuka przez uświadamianie tożsamości, pokazywanie dróg życia ludziom przypomina, że "JESTEŚMY" i możemy ciągle "STAWAĆ SIĘ" na nowo.

   

  Funkcjonowanie w Rybniku Muzeum, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego przyczynia się do powstawania nowych elit, co oznacza, że każde następne pokolenie pod hasłem "TAM, GDZIE JESTEŚMY" może znaleźć swoje miejsce. Dlatego nam rybniczanom szczególnie zależy aby placówki kultury utrzymywały swoje znaczenie i prestiż, aby ciągle NASZE MIASTO oglądać w rozkwicie.

  Maria Budny-Malczewska
  Kurator wystawy

   

   

  https://www.traditionrolex.com/15