https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Jubileuszowa wystawa malarstwa Edwarda Dębowskiego (05.02.1998 - 27.02.1998)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Jubileuszowa wystawa malarstwa Edwarda Dębowskiego (05.02.1998 - 27.02.1998)

  Jubileuszowa wystawa malarstwa Edwarda Dębowskiego

  Edward Dębowski urodził się Baranowiczach (okolice Nowogródka), w krainie w przepięknym pejzażu, bogatym w faunę i florę, w krainie ciekawych zabytków naszej kultury narodowej. Przebywając w miejscach tak bliskich Mickiewiczowi i poddając się urokowi jego poezji, Edward Dębowski marzył o przeniesieniu na płótno swoich doznań i odczuć.

  W 1962 roku wstąpił do zespołu dla plastyków amatorów p.n. „Oblicza", gdzie od 1985 roku pełni funkcję przewodniczącego tego zespołu działającego w Rybnickim Centrum Kultury oraz funkcję prezesa Rybnickiego Stowarzyszenia Twórców Nieprofesjonalnych pod tą samą nazwą z siedzibą w tej samej placówce kulturalnej. Jest twórcą bardzo aktywnym oraz inicjatorem i organizatorem bardzo wielu plenerów malarskich dla tworców nieprofesjonalnych zarówno w kraju jak i za granicą.

  Obrazy jego znajdują się w zbiorach prywatnych na Litwie, Białorusi, w USA, Niemczech, Francji i Australii. Za swoją dotychczasową działalność artystyczną otrzymał w 1988 roku złotą odznakę „Zasłużonemu dla miasta Rybnika". Obrazy jego były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Obecnia wystawa jest 50 ekspozycją twórczości Edwarda Dębowskiego.

  Dla Edwarda Dębowskiego studium krajobrazu jest źródłem bogatych przeżyć malarskich. Rozmaitość rzeźby terenu, bujność roślin, różnorodność brył i kształtów, przestrzeń oraz zmienność nastrojów stanowią znakomite tematy dla jego Kompozycji malarskich.

  Pierwsze szkice koncepcyjne, zazwyczaj ołówkiem, wykonywane są w małym rozmiarze, a pozbawione na ogół szczegółowych określeń, ukazują główne momenty obranej całości.

  Szkic ułatwia bowiem dalszą pracę, orientując autora w jaki sposób może on wyrazić zamierzoną treść malarską, jak ją dalej prowadzić i czego unikać; pomaga również osądzić czy interesujący go układ form i barw ma być ujęty w gamie barw ciemniejszych, jaśniejszych, czy też zagęszczonych.

  Szkic stanowi dla dalszej pracy Edwarda Dębowskiego swego rodzju drogowskaz, który twórca wykorzystuje w swoich realicacjach wzbogacając je pod względem kolorystycznym i fakturowym.

  Dla osiągnięcia tego celu Edward Dębowski wcale nie poszukuje nadzwyczajnych tematów, wprost przeciwnie, pozostaje przy bardzo prostych, w których różne bryły i kształty ukazują nam się w postaci kilku barwnych płaszczyzn, ustawionych w pewnej zależności i powiązaniu. Koloryt obrazów Edwarda Dębowskiego składający się z dużego bogactwa plam barwnych, rozrasta się tworząc dźwięczną materię malarską obrazu a zarazem mówi nam o życiu, zainteresowaniach, wrażliwości i dużej wyobraźni autora.

  Marian Rak

   

  https://www.traditionrolex.com/15