https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Władysław Weber - burmistrz Rybnika (17.12.1996 - 20.02.1997)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Władysław Weber - burmistrz Rybnika (17.12.1996 - 20.02.1997)

  Władysław Weber - burmistrz Rybnika

  Z okazji zakończenia roku pamięci Władysława Webera, w salach rybnickiego muzeum zorganizowano wystawę poświęconą Burmistrzowi i miastu w okresie jego urzędowania.

  Władysław Weber, ur. 25 maja 1882 r. w Opalenicy, przybył do Rybnika w 1904 r. i pozostał w nim aż do śmierci 26 grudnia 1961 r. Był burmistrzem najdłużej urzędującym w Polsce (od 1922 r. aż do 1950 r. z przerwą na okres wojny). W czasie jego rządów Rybnik, z małej zaniedbanej mieściny, stał się miastem nowoczesnym i pełnym zieleni.

  Wystawa prezentuje oryginalne zdjęcia oraz reprodukcje, przedstawiające Rybnik lat 20-tych i 30-tych, powstałe w tych latach zieleńce, parki, budynki użyteczności publicznej. Odrębną grupę stanowią plany rozbudowy, które nie doczekały się realizacji ze względu na wybuch wojny. Jedna z sal jest rekonstrukcją gabinetu burmistrza, umieszczono w niej pamiątki i rodzinne fotografie ze zbiorów córek W. Webera. Wystawę zamyka dokumentacja obchodów "Roku weberowskiego".  Przedwojenny Rybnik

  Plan rozbudowy Rybnika

  Wł. Weber z córkami
  fragment wytawy
  Fragment wystawy
  Rekonstrukcja gabinetu Władysława Webera

  https://www.traditionrolex.com/15