https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Dziadek z Wehrmachtu (3.02.-25.03.2016)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Dziadek z Wehrmachtu (3.02.-25.03.2016)

  Doświadczenie zapisane w pamięci

  70 lat po II wojnie światowej wciąż istnieją tematy tabu dotyczące tamtego czasu – wiele z nich nie zostało jeszcze poruszonych, a często tragiczne historie pojedynczych osób wraz z ich śmiercią na zawsze odeszły w niepamięć. Jednym z tych tematów była służba w Wehrmachcie, którą odbywały w czasie II wojny światowej osoby obecnie żyjące w Polsce. Według danych statystycznych w okresie wojny do Wehrmachtu powołano ok. 650 tysięcy osób, w tym około pół miliona uznawanych za Polaków. Większość z nich pochodziła z województw pomorskiego i śląskiego.

  Wystawa, której celem jest zachowanie od zapomnienia ludzkich historii, powstała dzięki relacjom 48 osób z różnych regionów Polski: Górnego Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur. Udostępnione przez nich pamiątki, zdjęcia i dokumenty, a przede wszystkim nagrane w formie audio i wideo ujmujące opowiadania świadków historii i członków ich rodzin, przedstawiają na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym nieporuszone dotąd wątki. Scenariusz wystawy obejmuje, oprócz wojennych szlaków byłych członków Wehrmachtu, środowisko dorastania, czasy dzieciństwa i młodości, powroty z wojen i życie w nowej rzeczywistości. Do realizacji tego projektu wykorzystano dosłownie ostatni moment, gdyż w trakcie przygotowań wystawy kilku „dziadków z Wehrmachtu” odeszło.

  Projekt realizowany jest przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz ze Stowarzyszeniem Genius Loci - Duch Miejsca w Rudzie Śląskiej oraz przy pomocy naszych dotychczasowych partnerów  Afisz

  https://www.traditionrolex.com/15