https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Para buch! Koła w ruch! (16.02.-30.04.2015 r.)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Para buch! Koła w ruch! (16.02.-30.04.2015 r.)

   od 16 lutego – do 30 kwietnia  201 5 r.

  Wystawa  składa się z trzech podstawowych elementów:
  – dioram (pt. Satyry kolejowe) autorstwa ks. Janusza Grygiera z Mostówki,
  – obszernego kalendarium historycznego huty „Silesia” uzupełnionego o materiał kartograficzny i rysunki techniczne ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
  – a także z prezentacji części kolekcji historycznych zabawek ze zbiorów Fundacji Rodziny Sosenko z Krakowa.
  Inspiracja fragmentem wiersza Juliana Tuwima pt. Lokomotywa paradoksalnie łączy w jedno trzy rzeczywistości prezentowane na wystawie. Pierwsze skojarzenie prowadzi nas do parowozu – poruszającej się po szynach maszyny parowej na kołach. Jednakże przełomowe było samo wynalezienie maszyny parowej i jej powszechne wykorzystanie w przemyśle (od przełomu XVIII i XIX w.). To był zdecydowanie jeden z czynników rewolucjonizujących życie gospodarcze. Jak już zauważono, pod koniec XIX w. pojawiły się pomysły wykorzystania rozwiązań zastosowanych w udoskonalanych z biegiem czasu parowozach, w nowym środku komunikacji – niezależnym od szyn samochodzie. Rywalizacja między różnymi rodzajami energii zasilającej była dość długotrwała i, mimo licznych zalet silnika spalinowego, czy w kolejnictwie elektrycznego, parowozy były wykorzystywane przez wiele dziesięcioleci XX w. Z grona trzech branż prezentowanych na wystawie, których symbolem jest koło i ruch (nawet jeżeli ograniczony) to właśnie kolej przeszła największe przemiany w ciągu ostatnich lat. Ale to już temat na inną wystawę...

   

  Kurator wystawy i autor scenariusza: Dawid Keller
  Oprawa plastyczna, aranżacja: Katarzyna Jendrośka-Goik
  Organizator wystawy: Muzeum w Rybniku
  Partner wystawy: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Do przygotowania wystawy wykorzystano eksponaty pochodzące od następujących osób i instytucji: ks. Janusz Grygier, Krzysztof Soida, Arkadiusz Palla i Wydawnictwo Eurosprinter, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Fundacja Zbiorów Rodziny Sosenków z Krakowa, Archiwum Państwowe w Katowicach

  Afisz

  https://www.traditionrolex.com/15