https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Ślady tamtych lat – z historii NSZZ „Solidarność” w Rybniku.... (13.12.2008-04.02.2009)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Ślady tamtych lat – z historii NSZZ „Solidarność” w Rybniku.... (13.12.2008-04.02.2009)

  „Ślady tamtych lat – z historii NSZZ „Solidarność” w Rybniku w latach 1980 – 1989. Dzieje związku w zachowanych pamiątkach rybniczan.”

  Fragment wystawy  

  Wystawa  poświęcona jest mało znanemu zjawisku w dziejach współczesnego Rybnika. Lata 1980 - 1989 były okresem rozwoju struktur związkowych „Solidarności” w różnych zakładach pracy i instytucjach życia publicznego.  Powyższa wystawa stanowi pierwszy krok w badaniach nad dziejami NSZZ „Solidarność” w Rybniku w okresie powstania związku a także w czasach gdy podjął  działalność  w podziemiu. Wystawa dotyka funkcjonowania związku  w środowiskach nauczycielskich. Na wystawę  składa się z 35 plansz, na których ukazano materiał w postaci bibuły podziemnej, emblematów, podziemnych, kart  poczty podziemnej z obozu internowania w Uhercach, reprodukcje prasy obwieszczającej wprowadzenie stanu wojennego, fotografie i różnego rodzaju pamiątki z epoki, świadczące o obecności „Solidarności” w drugim obiegu. Na ekspozycję składa się także plansza z chronologią wydarzeń z akcentem na działalność „Solidarności” środowisk nauczycielskich z terenu Rybnika. Wystawa ma charakter planszowy i przede wszystkim ma być skierowana do młodego pokolenia.  Istnieje możliwość  jej  wypożyczenia  m. in. do  placówek  szkolnych.   

  Fragment wystawy

  https://www.traditionrolex.com/15