https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • 85. rocznica przyłączenia Rybnika do Polski (03.07.2007 - 10.07.2007)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • 85. rocznica przyłączenia Rybnika do Polski (03.07.2007 - 10.07.2007)

  85. rocznica przyłączenia Rybnika do Polski

  „Dnia 1. lipca 1922 roku o godz. 3 po południu przybyła jako pierwsza polska policja. Dnia 3. lipca 1922 roku odbył się akt oddania władzy rządowej na rynku w Rybniku. O godz. 11 przed południem zatknięto chorągiew polską w obecności pierwszego wojewody śląskiego Rymera i jego świty. Przy podnoszeniu chorągwi polskiej słyszano zewsząd wesołe okrzyki ludności „Niech żyje Polska”. Krótko po zatknięciu chorągwi opuściły wojska okupacyjne miasto. Straż honorową przy chorągwi objęli powstańcy. Następnie zaś przygotowywała się ludność do przyjęcia nowej władzy i wojska. Ze wszystkich miast górnośląskich uważać Rybnik jako to miasto, które zgotowało wojsku najwspanialsze przyjęcie. Po południu około godz. 4 wjechał na dworzec rybnicki pierwszy polski pociąg pancerny. Przyjęcie było bardzo serdeczne. Około godz. 1 następnego dnia przybyło wojsko – 3 pułk strzelców podhalańskich – pod dowództwem majora Matuszka. Radosny nastrój ludności był do nieopisania. Wojska cieszyły się wielką sympatją.” (Artur Trunkhardt)

   

  W ten sposób opisywał uroczystości przyłączenia Rybnika do Polski autor późniejszej o kilka lat monografii dziejów miasta. Z tej okazji wydano okolicznościowe numery gazet. Można je zobaczyć na wystawie „Rybnik. Nasze Miasto”. Był to czas ogromnej radości, płynącej ze świadomości osiągniętego po długiej walce, sukcesu. Duma i pamięć o tych wydarzeniach żyje w Rybniku do dzisiaj.

  https://www.traditionrolex.com/15