https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Związek Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku w 100-lecie istnienia (07.09.2005 - 24.11.2005)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku w 100-lecie istnienia (07.09.2005 - 24.11.2005)

  Związek Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku w 100-lecie istnienia

  Stulecie Związku Nauczycielstwa Polskiego, tak jak każda rocznica, sprzyja historycznym refleksjom i rozważaniom, co z przeszłości może stać się wartością dla współczesnych.

  Jubileusz Związku w naszym regionie postanowiliśmy uczcić między innymi przez zorganizowanie wystawy „Związek Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku w 100 – lecie istnienia”.

  Całe nasze przedsięwzięcie zmierzało do wyrażenia pełnego uznania dla tych, którzy niezależnie od uwarunkowań politycznych i społecznych nie szczędzili wysiłku angażując się w pracę na rzecz oświaty, szkoły, środowiska i ogółu nauczycieli.

  W życiorysach nauczycieli – działaczy związkowych odnajdujemy nie tylko krzewicieli oświaty, obrońców dzieci polskich i polskiej młodzieży przed wynarodowieniem, ale również żołnierza września, żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, członków antyniemieckiego podziemia, w tym Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, budowniczych zrębów polskiej oświaty po odzyskaniu niepodległości i po wyzwoleniu spod hitlerowskiej okupacji, propagatorów idei powszechnej, demokratycznej i nowoczesnej szkoły.

  Przedstawione materiały odzwierciedlają fragmenty z dziejów polskiej oświaty na Śląsku, stanowiące tylko „okruchy” wielkich wydarzeń, którym od stu lat towarzyszył polski nauczyciel zrzeszony w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

  Mając świadomość, że informacje zawarte w ramach ekspozycji mogą budzić uczucie niedosytu z powodu pominięcia wielu wydarzeń i ludzi, równolegle z wystawą przygotowaliśmy książkę, w której dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego na Śląsku zostały opisane szerzej.

  https://www.traditionrolex.com/15