https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Dzień Świadomości Autyzmu w Rybniku - podsumowanie

Dzień Świadomości Autyzmu w Rybniku - podsumowanie

14/04/2024
 
Po raz kolejny nasze Muzeum było jednym z organizatorów Dnia Świadomości Autyzmu w Rybniku.
Wydarzeniu 10. kwietnia  towarzyszył pochód ulicami miasta "Niebieski Spacer", konkurs, wystawa prac konkursowych, konferencja dla pedagogów, terapeutów i rodziców oraz warsztaty integrujące oraz uwrażliwiające na potrzeby i sytuację osób neuroróżnorodnych.  W sumie z atrakcji skorzystało ponad 1000 osób.
 
Dziękujemy organizatorom i partnerom za wspólną inicjatywę:
Zespołowi Szkolno-Rewalidacyjnemu "Szkoła Życia" w Rybniku,
Edukatorium Juliusz w Rybniku,
Stowarzyszeniu Stary Ratusz w Rybniku,
Młodzieżowej Radzie Miasta Rybnika,
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku
Gazecie Rybnickiej,
Radiu 90,
Fundacji Auchan.
 
Grupa osób w niebieskich ubraniach idzie ul. Sobieskiego w Rybniku
 
Projekt miasta - praca warsztatowa
 
Zajęcia w Edukatorium
https://www.traditionrolex.com/15