Wystawa jednego eksponatu

16/05/2021

Fotografia przedstawia grupę mężczyzn z narzędziami - łopatami, taczkami kilofami

 

Fotografia z 1932 r. przedstawiająca bezrobotnych z Krzyżkowic, w trakcie wykonywania robót publicznych celem odpracowania otrzymanych zapomóg.