Muzeum czynne - zasady zwiedzania

30/06/2020

Tymczasowy regulamin zwiedzania Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 

od 25 maja 2020 r. do odwołania.


Założenia ogólne:

1. Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku od dnia 25 maja br. udostępnia dla zwiedzających część swoich przestrzeni ekspozycyjnych.

2. Wejście do budynku muzealnego będzie możliwe tylko od strony ul. M. Curie-Skłodowskiej -  ul. Raciborskiej (zaplecze Starego Ratusza) oraz przez pasaż od strony ul. Kościelnej. Wejście od strony Rynku tylko dla petentów USC. 

3. Możliwość zwiedzania aż do odwołania tylko za telefonicznym zgłoszeniem pod numerem 32/43-27-465 w godzinach od 8.00-do 14.00. Jeżeli zwiedzający będzie chciał zwiedzić dostępne ekspozycje w tym samym dniu, w którym dokonuje zgłoszenia, musi dokonać rezerwacji do godziny 13.00, o ile będzie możliwość swobodnego wejścia.

4. Wstęp dla dzieci, młodzieży, emertów, osób niepełnosprawnych z opiekunami oraz w soboty – bezpłatny.

5. Od dnia 25 maja czynne będzie ekspozycja „Świat małych straży” na parterze budynku oraz sukcesywnie zmieniane mini wystawy plenerowe na muzealnym dziedzińcu (tematy będą prezentowane na bieżąco – muzealna strona www.muzeum.rybnik.pl oraz muzealny Facebook).

6. Od 1 lipca, jeżeli stan epidemiczny na to zezwoli, udostępnione zostaną wystawy stałe oraz wystawa czasowa na górnych kondygnacjach budynku. Ekspozycja „Wyrobisko górnicze” zostaje zamknięta do odwołania.

7. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających:

poniedziałek – piątek, godz. 10.00-12.00, (12.00-13.00 – przerwa techniczna), godz. 13.00-15.00.
w soboty – 10.00-12.00

W niedziele - nieczynne

Ostatnie wejście na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.

[Uruchomienie ekspozycji w soboty i niedziele planowane jest od lipca (soboty) oraz sierpnia (niedziele)].


Założenia dotyczące bezpieczeństwa zwiedzania:


1. Przy wejściu do Muzeum można zaznajomić się z regulaminem zwiedzania oraz informacjami na temat SARS-CoV-2.

2. Nasi goście są zobligowani do noszenia maseczek ochronnych, za wyjątkiem osób z schorzeniami dróg oddechowych oraz osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować – z powodu stanu zdrowia: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.

3. Przy wejściu następuje dezynfekcja rąk płynem oraz konieczność założenia rękawiczek ochronnych, które zapewnia Muzeum. Zwolnieni z ich zakładania są osoby mające w wyniku schorzeń trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. W wiatrołapie wejścia do muzeum następuje również dezynfekcja obuwia (mata dezynfekcyjna).

4. Do odwołania nie można korzystać z szatni, dlatego zalecamy odwiedzanie Muzeum bez obciążającego bagażu. Goście mogą korzystać z muzealnych toalet zachowując szczegółowe zasady higieny osobistej.

5. Na terenie wszystkich ekspozycji (wewnątrz budynku) nie będzie mogło jednocześnie przebywać więcej jak 8 osób, z zachowaniem reżimu odległości – minimum 2 m. Na dziedzińcu maksymalnie do 4 osób (jedna rodzina). Dla zwiększenia bezpieczeństwa istnieje możliwość ograniczania liczby zwiedzających w tym samym czasie do minimum 4 osób (np. jedna grupa rodzinna).

6. Zwiedzanie odbywa się pod nadzorem pracownika Muzeum zachowując bezpieczny dystans pomiędzy zwiedzającymi oraz personelem muzealnym.

7. Trasa zwiedzania będzie oznakowana i monitorowana przez pracowników muzeum. Bardzo prosimy stosować się do zaleceń pracowników muzeum w kwestii poruszania się po ekspozycjach oraz zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.

8. Do odwołania wyłączone zostają muzealne multimedia.

9. Sprawy dotyczące badań, kwerend, porad muzealnych załatwiane drogą e-mailową lub telefoniczną.

10. Zakup pamiątek i wydawnictw muzealnych możliwy w punkcie przy wejściu do Muzeum.

11. Wszelakie działania w siedzibie Muzeum, jak: koncerty, wykłady, warsztaty, prelekcje, lekcje muzealne, spotkania promocyjne są zawieszone do odwołania.

 


Rybnik, 20 maja 2020 r.

 

dr Bogdan Kloch            
dyrektor                  
Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku