Konferencja: ORZEŁ BIAŁY, ALE JAKI?

20/10/2018

Muzeum w Rybniku
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego


Zapraszają na konferencję naukową:

 


Orzeł Biały, ale jaki?

Stylistyka godła Polski na przestrzeni wieków

 

   Konferencja w Rybniku, przygotowana z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości we współdziałaniu z Polskim Towarzystwem Heraldycznym, podejmie problematykę stylizacji godła Polski w ujęciu chronologicznym. Referenci – wybitni znawcy zagadnienia - przedstawią kształtowanie się wizerunku Orła Białego jako plastycznego ucieleśnienia idei państwowości w poszczególnych okresach dziejowych. W swych wystąpieniach zaprezentują wyniki najnowszych badań z zakresu heraldyki.


Orzeł Piastów  - dr Aleksandra Jaworska
Orzeł Piastów śląskich - dr Małgorzata Kaganiec
Orzeł Jagiellonów - prof. UJ dr hab. Zenon Piech
Orzeł królów elekcyjnych - prof. UKSW dr hab. Przemysław Mrozowski
Orzeł w wieku XIX - prof. UO dr hab. Sławomir Górzyński
Orzeł w wieku XX - prof. UŁ dr. hab. Marek Adamczewski
Orzeł w wieku XXI - dr hab. Henryk Seroka

 

   Konferencja adresowana jest do wszystkich środowisk zainteresowanych problematyką związaną z symboliką państwowości polskiej.
Podczas obrad można będzie zobaczyć wystawę czasową: Przywrócone życiu. Rezultaty konserwacji chorągwi i sztandarów cechowych ze zbiorów Działu Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku pokazującą nie eksponowane do tej pory ze względu na zły stan zachowania weksylia. Unikalne zabytki po procesie konserwacji wprowadzą zwiedzających w świat wartości symbolicznych, także tych związanych z tematem konferencji.
Początek obrad 1 grudnia 2018 r. o godz. 10.00, w Sali posiedzeń Rady Miasta Rybnika, Rybnik, ul. Chrobrego 2.

Informacje o konferencji – dr Elżbieta Bimler – Mackiewicz, Muzeum w Rybniku, tel. 32 43 27 460, 32 43 27 461, e – mail: ebm@muzeum.rybnik.pl