Górny Śląsk na zakręcie historii - konferencja

25/04/2011


Muzeum w Rybniku oraz Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku zapraszają do udziału w konferencji

Górny Śląsk na zakręcie historii

28 kwietnia 2011 r. w siedzibie Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku, ul. Kościuszki 41

Wstęp wolny 

Program: 
9:00 Wprowadzenie
9:15 Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku) – Postawy proniemieckie w powiecie rybnickim w roku 1920 w świetle raportów wywiadu POW Górnego Śląska
9:30 Michał Cieślak (Muzeum Historii Katowic) – Pierwsze powstanie śląskie na Górnym Śląsku
9:45 Krzysztof Witosz (Zespół Szkół Technicznych w Wodzisła­wiu Śląskim) – Rok 1922 w perspektywie Warszawy i Wodzisławia
10:00 Piotr Hojka (Muzeum w Wodzisławiu Śląskim) – Rok 1921 w Wodzisławiu. Czas nadchodzących zmian
10:15 Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice) – Wojska Sprzymierzone na Górnym Śląsku 1918–1922: problem bazy źródłowej
10:30 Przerwa
10:45 Henryk Olszar (Uniwersytet Śląski) – Kościół katolicki a kon­flikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919–1921
11:00 Dawid Keller (Muzeum w Rybniku) – Wpływ czasu powstań i plebiscytu na funkcjonowanie kolei na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym
11:15 Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński) – Paradygmaty narracji o górnośląskiej historii lat 1919–1922
11:30 Przerwa
11:45 Roman Adler – Powstania i plebiscyt na ziemi rybnickiej we wspo­mnieniach i artykułach Artura Trunkhardta
12:00 Aleksander Woźny – Droga Poznańczyka Edmunda Charaszkiewicza do III powstania Śląskiego (2/3 V 1921 r.)
12:15 Janusz Mokrosz (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach, Uniwersytet Śląski) – Śladami granicy na Górnym Śląsku w XX wieku
12:30 Dyskusja
13:30 Zakończenie
podsumowania