Muzyka na ratuszu sezon 2005/2006

15/10/2008

Muzyka na Ratuszu

Środa, 28 września 2005 r., godz. 18:00

Z akordeonem przez świat
Wystąpi zespół "Frank Prus Trio" w składzie:
Franciszek Prus - akordeon,
Andrzej Kocyba - kontrarbas,
Ireneusz Głyk - perkusja.

W programie utwory: J.S.Bacha, W.A.Mozarta, A.Karasińskiego, A.Vosena i innych.
Wstęp wolny

Środa, 26 października 2005 r., godz. 18:00

Muzyczne pmiątki z dalekich podróży
Wystąpią:
Joanna Błażej-Łukasik - fortepian
Paweł Łukasik - altówka
Program:
Irlandzkie melodie ludowe; Ch.Norton - Songs of the Isles; Brian Boru`s March - irllandzka melodia tradycyjna; C.Reinecke - Trzy fantazje op. 43; F.Kreisler - Cierpienia miłości i inne.

Środa, 30 listopada 2005 r., godz. 18:00

W noc tysiąca gwiazd
Wykonawcy:
Sabina Obricht - sopran
Mieczysław Błaszczyk - tenor
Grażyna Ginger - fortepian.
Program:
R.Frieml - "Król Włóczengów"; L.Bernstein - "West side story"; A.L.Webber - "Duch w operze", "Evita", "Cats" i inne.

Środa, 25 stycznia 2006 r., godz. 18.00

WYSTĄPI ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ "IL SOSPIRO"
W PROGRAMIE MUZYKA BAROKOWA ORAZ BAROKOWE INTERPRETACJE KOLĘD.

Środa, 22 lutego 2006 r., godz. 18:00

"Muzyka salonów carów rosyjskich XIX wieku"
Wykonawcy:
Siegiej Gabszyj - domra
Dymitr Andronatyj - fortepian
Słowo o muzyce: Teresa Kaban
W programie:
M.Glinka: Nokturn; A.Borodin - Tańce połowieckie; L.Smiełkowski - Aria; B.Michiejew - Taratorka; P.Czajkowski - Serenada oraz fragmenty baletu Jezioro łabędzie.

Środa, 29 marca 2006 r., godz. 18:00

"Powitanie wiosny"
Kwartet "Diapazon"
W składzie:
Kinga Świtaj - pierwsze skrzypce
Agnieszka Kołodziej - drugie skrzypce
Elżbieta Psonak - altówka
Joanna Majcherczyk - wiolonczela
Słowo o muzyce: Dorota Bywalec
W programie: A.Vivaldi - Cztery pory roku: "Wiosna"; J.Haydn - Presto z kwartetu 14 op. 3. nr 2; W.A.Mozart - Allegro z serenady G.dur "Eine Kleine Nachtmusic"; W.A.Mozart - Divertimento I Dur (Allegro, Andante, Presto); A.Dvorak - Tanec słowiański; J.Brahms - Taniec Węgierski.

Środa, 26 kwietnia 2006 r., godz. 18:00

"Mistrzowie muzyki skrzypcowej"
Wystąpią:
Elżbieta Stawarska - skrzypce, altówka
Paweł Stawarski - skrzypce
Słowo o muzyce: Joanna Stawarska
W programie:
M.Schlesong - Passacaglia; S.Prokofiew - sonata na 2 skrzypiec; H.Wieniawski
- Kaprysy na 2 skrzypiec nr 2, nr 4 op. 18; Hoffmeister - Duet na skrzpce i altówkę G-dur i inne.

Środa, 24 maja 2006 r., godz. 18:00

"Koncert w ramach XIII Festiwalu Muzyki Odnalezionej"
Wykonawcy:
"Trio Inter-Art."
Wolfgang Meyer (Austria) - wiolonczela
Henryk Błażej - flet
Teresa Kaban - fortepian
Program: młodzieńcze utwory W.A.Mozarta i C.M.Webera z okazji przypadajacych
rocznic: 250 rocznicy urodzin W.A.Mozarta oraz 220 rocznicy urodzin i 180 rocznicy śmierci C.M.Webera.