• Godziny otwarcia
 • Cennik wstępu
 • Lekcje muzealne
 • Regulamin zwiedzania
 • Lekcje muzealne


  Prezentujemy wybrane tematy lekcji muzealnych i warsztatów   przygotowanych przez pracowników Muzeum w Rybniku.

   Istnieje możliwość przygotowania lekcji na inne tematy. Lekcje muzealne trwają ok. godziny lekcyjnej, przeprowadzane są na salach wystawowych.

  Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu lekcji pod numerami tel. (32) 43 27 465, 42 27 460.

  Odpłatność za lekcję wynosi: 26 zł (od grupy) + bilet wstępu 4 zł (od osoby) lub karnet 7 zł (od osoby).

  Odpłatność za warsztaty wynosi 5 zł od osoby.

   

  Lekcje muzealne dla przedszkoli

   Temat OpisProwadzący
  Co to jest Muzeum Dzieci dowiadują się o zadaniach i funkcjach muzeum, poznają podstawowe pojęcia  związane z muzealnictwem (eksponat, kolekcja wystawa) J.Czorny, A.Marosz
  Życie w dawnym mieście, czyli jakie były zajęcia dawnych mieszkańców miasta Opis dawnych zawodów, wygląd warsztatów rzemieślniczych, praca i nauka u mistrza K.Kawa
  Stare zegary, czyli jak dawniej czas mierzono Historia pomiaru czasu, działanie zegarów naturalnych i mechanicznych K.Kalkowska
  Symbole rzemieślnicze, czyli po czym można było poznać kto jaki zawód wykonywał Symbole używane przez rzemieślników świadectwem technik wytwórczych i zdolności wykonawcy K.Kawa
  Strój śląski Krój, zdobnictwo, wersja rybnicka A.Borowska,
  W śląskiej kuchni i paradnej izbie Kultura ludowa – wyposażenie izby, kuchni, zwyczaje A.Borowska, A.Marosz,  
  Rodzina śląska  Od bajtla do kryki  A.Marosz
  Savoir-vivre na Śląsku  Zwyczaje domu rodzinnego A.Marosz
  Zaduszki na Śląsku i nie tylko Dawne i obchody ku czci zmarłych  A.Marosz
  Barbórka – reaktywacja Kto straszy w kopalni?
  Zwyczaje związane z górniczym świętowaniem
  J.Czorny, A.Grabowska, A.Marosz
  Śląskie gody – Boże Narodzenie Zwyczaje i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia na Śląsku J.Czorny, A.Marosz
  Wielkanoc na Śląsku Kim był Marzaniok – zwyczaje i obrzędy związane ze świętami Wielkiej Nocy J.Czorny, A.Marosz
  Fotografia naszych pradziadków Początki i rozwój fotografii oraz dawny sprzęt fotograficzny C.Chlubek-Adamczyk
  Jak to dawniej zdjęcia robiono Wyposażenie warsztatu i praca fotografa C.Chlubek-Adamczyk
  Opowieść o zdjęciu z babcinej komody Fotografia jako pamiątka uroczystości i zapis dawnych obyczajów C.Chlubek-Adamczyk
  Ze starego kufra naszych pradziadków Rodzinne pamiątki i przedmioty związane z życiem codziennym naszych pradziadków C.Chlubek-Adamczyk
   Myć się czy wietrzyć? Jak to dawniej z myciem było J.Czorny
   Początki Rybnika Legendy i teorie dotyczące powstania Rybnika  A.Grabowska

  Lekcje muzealne dla szkół podstawowych

   Temat OpisProwadzący
  Co to jest muzeum  Dzieci dowiadują się o zadaniach i funkcjach muzeum, poznają podstawowe pojęcia związane z muzealnictwem (eksponat, kolekcja, wystawa) J.Czorny, A.Marosz
  Życie w dawnym mieście, czyli jakie były zajęcia dawnych mieszkańców miasta Opis dawnych zawodów, wygląd warsztatów rzemieślniczych, praca i nauka u mistrza.
  Zajęcia dla klas 1-4
  K.Kawa
  Stare zegary, czyli jak dawniej czas mierzono Historia pomiaru czasu, działanie zegarów naturalnych i mechanicznych K.Kalkowska
  Symbole rzemieślnicze, czyli po czym można było poznać kto jaki zawód wykonywał Symbole używane przez rzemieślników świadectwem technik wytwórczych i zdolności wykonawcy K.Kawa
  Początki Rybnika Uczniowie zapoznają się z teoriami dotyczącymi początków Rybnika. Zajęcia dla klas 4-6

  A.Grabowska, B.Kloch

  „Powstańców zaciągają” Uczniowie poznają okoliczności i przebieg powstań śląskich na terenie powiatu rybnickiego oraz zasady, przebieg i wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku. Zajęcia dla klas 4-6 D.Keller
  Kolej w historii Polski Uczniowie poznają przyczyny i okoliczności powstania linii kolejowych w Polsce oraz skutki tego procesu dla gospodarki, kultury oraz życia mieszkańców. Zajęcia dla klas 4-6 D.Keller
  Spacerkiem po Rybniku początku XX w. Uczniowie wykorzystując bogaty materiał ilustracyjny zgromadzony w Rybniku poznają miasto na przełomie wieków: najważniejsze urzędy, instytucje, zakłady przemysłowe i handlowe. Zajęcia dla klas 4-6 D.Keller
  Rybnicki Okręg Węglowy Lekcja poświęcona historii Rybnika jako centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego. W trakcie trwania lekcji uczniowie poznają również zasady regulujące życie w latach 1945–1989 (reglamentacja, ograniczenia swobód obywatelskich). Zajęcia dla klas 4-6 D.Keller
  Moja miejscowość w historii Górnego Śląska Uczniowie mają możliwość poznania dziejów miejscowości (z terenu powiatu rybnickiego) na tle historii Górnego Śląska. Zajęcia dla klas 4-6 D.Keller
  Śląskie gody – Boże Narodzenie Zwyczaje i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia na Śląsku J.Czorny, A.Marosz
  Marzaniok - prawdziwa historia Kim był Marzaniok? –zwyczaje i obrzędy związane ze świętami Wielkiej Nocy J.Czorny, A.Marosz
  Strój śląski Krój, zdobnictwo, wersja rybnicka A.Borowska
  Zaduszki na Śląsku i nie tylko Dawne obchody ku czci zmarłych  A.Marosz
  W śląskiej kuchni i paradnej izbie Kultura ludowa – wyposażenie izby, kuchni, zwyczaje A.Borowska, A.Marosz
  Kultura górnicza Zawód górnika, wierzenia i plastyka A.Grabowska
  Barbórka - reaktywacja Kto straszy w kopalni? Zwyczaje związane z górniczym świętowaniem  J.Czorny, A.Grabowska, A.Marosz
  Rodzina śląska   Od bajtla do kryki  A.Marosz
  Fotografia naszych pradziadków Początki i rozwój fotografii oraz dawny sprzęt fotograficzny C.Chlubek-Adamczyk
  Jak to dawniej zdjęcia robiono Wyposażenie warsztatu i praca fotografa C.Chlubek-Adamczyk
  Opowieść o zdjęciu z babcinej komody Fotografia jako pamiątka uroczystości i zapis dawnych obyczajów  C.Chlubek-Adamczyk
  Ze starego kufra naszych pradziadków Rodzinne pamiątki i przedmioty związane z życiem codziennym naszych pradziadków C.Chlubek-Adamczyk
  Myć się czy wietrzyć? Jak to dawniej z myciem było J.Czorny
  Zwyczaje domu rodzinnego  Savoir-vivre na Śląsku  A.Marosz

  Temtaty lekcji muzealnych dla szkół ponadpodstawowych

   Temat OpisProwadzący 

  Myć się czy wietrzyć          

  Jak to dawniej z myciem było  J.Czorny 
  Trzy kwadranse o fotografii  Fotografia jako pamiątka uroczystości i zapis dawnych obyczajów   C.Chlubek-Adamczyk 
  Czarno–biały świat  Wyposażenie warsztatu i praca fotografa   C.Chlubek-Adamczyk 
  Początki Rybnika Uczniowie zapoznają się z teoriami dotyczącymi początków Rybnika  B.Kloch
  „Powstańców zaciągają” Uczniowie poznają okoliczności i przebieg powstań śląskich na terenie powiatu rybnickiego oraz zasady, przebieg i wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku  D.Keller 
  Kolej w historii Polski Uczniowie poznają przyczyny i okoliczności powstania linii kolejowych w Polsce oraz skutki tego procesu dla gospodarki, kultury oraz życia mieszkańców  D.Keller 
  Po co są urzędy? Uczniowie poznają dzieje administracji różnych szczebli na terenie Polski, Górnego Śląska i powiatu rybnickiego  D.Keller 
  Spacerkiem po Rybniku początku XX w. Uczniowie wykorzystując bogaty materiał ilustracyjny zgromadzony w Rybniku poznają miasto na przełomie wieków: najważniejsze urzędy, instytucje, zakłady przemysłowe i handlowe  D.Keller 
  Rybnicka woda Uczniowie poznają dzieje zaopatrzenia w wodę Rybnika  D.Keller 
  Rybnicki Okręg Węglowy Lekcja poświęcona historii Rybnika jako centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego. W trakcie trwania lekcji uczniowie poznają również zasady regulujące życie w latach 1945–1989 (reglamentacja, ograniczenia swobód obywatelskich)  D.Keller 
  W cieniu maszyny parowej Uczniowie poznają przebieg rewolucji przemysłowej na terenie Górnego Śląska (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rybnickiego) oraz towarzyszące mu przemiany społeczne  D.Keller 
  Moja miejscowość w historii Górnego Śląska Uczniowie mają możliwość poznania dziejów miejscowości (z terenu powiatu rybnickiego) na tle historii Górnego Śląska  D.Keller 
  Śląskie gody – Boże Narodzenie Zwyczaje i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia na Śląsku  J.Czorny, A.Marosz 
  Marzaniok - prawdziwa historia Kim był Marzaniok?  Zwyczaje i obrzędy związane ze świętami Wielkiej Nocy  J.Czorny,  A.Marosz 
  Strój śląski Krój, zdobnictwo, wersja rybnicka  A.Borowska
  Rodzina śląska  Od bajtla do kryki   A.Marosz 
  Zwyczaje domu rodzinnego  Savoir - vivre na Śląsku  A.Marosz 
  W śląskiej kuchni i paradnej izbie Kultura ludowa – wyposażenie izby, kuchni, zwyczaje  A.Borowska,  A.Marosz
  Kultura górnicza Zawód górnika, wierzenia i plastyka  A.Grabowska 
  Fotografia naszych pradziadków  Początki i rozwój fotografii oraz dawny sprzęt fotograficzny   C.Chlubek-Adamczyk 
  Kolej w historii Polski Rola kolei żelaznych w rozwoju Polski - w związku z wystawą: Piękne, użyteczne, zbędne..." D.Keller

  WARSZTATY MUZEALNE

   Temat Opis
  Tajniki czerpania papieru  Historia powstania papieru, możliwość wykonania własnoręcznie arkusza papieru.
  Zapraszamy grupy zorganizowane. Terminy:  --
  Zapisy tel. 32 432 74 65
  Ubierz zdjęcie w ramkę

  Zdobienie ramek, w których zostaną umieszczone grupowe zdjęcia uczestników zajęć.
  Zapraszamy grupy zorganizowane. Terminy:   21-24.XI.2017 r.
  Zapisy tel. 32 432 74 65

  Mały projektant mody

  Uczestnicy zajęć, przy pomocy różnych materiałów, bez użycia igły zamienią swe marzenia w rzeczywistość.
  Zapraszamy grupy zorganizowane. Terminy:  --
  Zapisy tel. 32 432 74 65

  Maski karnawałowe

  Uczestnicy zajęć wykonują i ozdabiają papierowe maski karnawałowe.
  Zapraszamy grupy zorganizowane.
  Terminy: --
  Zapisy tel. 32 432 74 65

  Biżuteria z babcinej szkatułki 

  Prowadzący zaprezentują biżuterię ze zbiorów muzealnych, opowiedzą o historii biżuterii i pomogą w stworzeniu własnej.
  Zapraszamy grupy zorganizowane. 
  Terminy: --
  Zapisy tel. 32 432 74 65

  Wielkanoc – kolorowe święta

  Warsztaty inspirowane kolekcją foremek cukierniczych, ze zbiorów muzealnych. 
  Zapraszamy grupy zorganizowane. 
  Terminy: --
  Zapisy:tel. 32 432 74 65

  "W moim magicznym domku" 

  Ozdabianie magicznych domków.
  Zapraszamy grupy zorganizowane.
  Terminy: 24-27.X.2017 r.
  Zapisy:tel. 32 432 74 65

  Malowane Boże Narodzenie

  Zapraszamy grupy zorganizowane. 
  Terminy: 27.XI.-1.XII. 2017 r.
  Zapisy:tel. 32 432 74 65

  Muzeogranie

     
   Muzeogranie  

   Gra muzealna dla grup od 5 do 10 osób (oraz 1-2 opiekunów), dla dzieci od IV klasy szkoły podstawowej.

   Koszt 5 zł od osoby.