https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Niech żyje nam Górniczy Stan... nowa publikacja

Niech żyje nam Górniczy Stan... nowa publikacja

25/08/2023

 

Najnowsze wydawnictwo Muzeum z serii Zeszyty Rybnickie pt.: Niech żyje nam Górniczy Stan... Czyli wojna o węgiel z Rybnikiem w tle

autorstwa Bogdana Klocha, od 1 września br. w sprzedaży.

 

Fragment wstępu autorskiego:

...Choć praca ma charakter popularno-naukowy, kilka słów wyjaśnienia należy się w kwestii obecności tematu w literaturze, czyli kilka uwag o stanie badań. Wiele odniesień czytelnik znajdzie w tej kwestii w właściwym tekście, ale warto tu przypomnieć, że już w 1965 roku Wincenty Kawalec pisał o ROW w pracy: Okręgi przemysłowe i regiony ekonomiczne w Polsce. W parę lat później (1968 r.) pojawiła się praca Marka Grabani zatytułowana „Rybnicki Okręg Węglowy. Problemy i perspektywy”. Kolejne, tym razem zbiorowe (pod redakcją Stefana Żmudy) opracowanie Śl-skiego Instytutu Naukowego w Katowicach, pojawiło się w 1975 roku, pod tytułem „Z badań nad Rybnickim Okręgiem Węglowym”. Tak naprawdę, w tych latach każda praca podejmująca temat Ryb-nika i jego powojennych dziejów, mniej lub bardziej odwoływała się do tej tematyki.

 

https://www.traditionrolex.com/15