Wystawa jednego eksponatu

07/05/2021

Pocztówka propagandowa z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku, około 1920 r.

Pocztówka, pruski arystokrata, oficer oraz pastor, stoją na płycie położonej na plecach ploskiego robotnika