Plany Rybnika po konserwacji

25/06/2020

Kolejne eksponaty ze zbiorów Działu Historii i Kuiltury Regionu zostały poddane konserwacji - zabezpieczone zostały Plany miasta Rybnika z lat 40 XX wieku. Plany w skali 1:2500 przedstawiają między innymi układ komunikacyjny i sieć kanalizacyjną.

 

Plan Rybnika z lat 1940

 

Plan Rybnika w skali 1:2500