https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Górnictwo w sztukach plastycznych (15.10.2002 - 09.12.2002)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Górnictwo w sztukach plastycznych (15.10.2002 - 09.12.2002)

  Górnictwo w sztukach plastycznych

   

  Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w ciągu ostatnich 200 lat spowodował istotne zmiany w pejzażu tego regionu. Powstające kopalnie, olbrzymie kominy, szyby oraz hałdy, jak również osiedla górnicze wyróżniają się w śląskim krajobrazie. Dzięki swojej charakterystycznej formie są rozpoznawalne jako specyficzne znaki miejsc, których powstały.

  Wydawałoby się, że obiekty górnicze będące dziedzictwem kulturowym, wpisane są w krajobraz Śląska na zawsze, jednak w nie tak odległej przyszłości ślad po nich może zaginąć. Dlatego zachodzi potrzeba zachowania i przekazania przyszłym pokoleniom najcenniejszych dóbr kultury związanych z uprzemysłowieniem Śląska.

  Gromadzone zbiory w Dziale Historii i Kultury Regionu rybnickiego Muzeum, to świadectwo dokonujących się przemian wynikających z intensywnego procesu uprzemysłowienia, które bezpośrednio wpłynęły na wyraz artystyczny i estetyczny oraz tradycję Górnego Śląska i Ziemi Rybnickiej.

  Obiekty przemysłowe, narzędzia, strój górniczy, obyczaje i wierzenia znalazły odzwierciedlenie w sztukach pięknych: w malarstwie olejnym, akwareli, technikach graficznych, jak również w rzeźbie w węglu i graficie oraz fotografii.

  Prezentowana ekspozycja „Górnictwo w sztukach plastycznych”, ma za zadanie stworzenie symbolicznego obrazu przemysłu węglowego, będącego źródłem inspiracji twórczej artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych, jak również popularyzację i upowszechnianie tradycji związanych z przemysłem górniczym, wysoko cenionego zawodu, pewnej kultury charakterystycznej dla naszego regionu.

  Aleksandra Grabiec
  kurator wystawy

  https://www.traditionrolex.com/15