https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Co w budkach piszczy (08.06.2001 - 29.10.2001)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Co w budkach piszczy (08.06.2001 - 29.10.2001)

  Co w budkach piszczy


  Wystawa "Co w budkach piszczy", pochodzi ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Jest pierwszą wystawą z serii "Z ekologią na Ty" - propagującą proekologiczne działania.

  Przedstawia ingerencję człowieka w środowisko naturalne, najczęściej w obszary intensywnej gospodarki leśnej. Wskazuje najefektywniejsze sposoby pomocy przyrodzie, polegające najczęściej na ochronie naturalnych stanowisk lęgowych dziuplaków. Zwraca również uwagę na negatywne aspekty pomocy. Ponadto wystawa prezentuje na wybranych przykładach najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu i zawieszaniu budek, co w konsekwencji prowadzi najczęściej do zniszczenia lęgu przez drapieżniki lub przez różne warunki atmosferyczne.
  Wystawa przedstawia również zwierzęta, które są związane w większym lub mniejszym stopniu z budkami ptasimi, i te które pustoszą budki.

   

  Obok zwierząt poznajemy owady, które z różnych powodów zasiedlają gniazda ptaków, bądź puste budki. Znaczna część ekspozycji przedstawia szerszenie i nietoperze. Szerszenie z uwagi na spadek liczebności zostały objęte programem ochronnym, w ramach którego rozwiesza się dla nich budki specjalnej konstrukcji.

  Atrakcję wystawy stanowią zestawy eksponatów perfekcyjnie wykonane w Pracowni Preparatorskiej Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego, które konkurują z najlepszymi w tej branży w Europie.

  Wystawa kierowana jest do wszystkich osób, w tym szczególnie do młodzieży, szczególnie zainteresowanej aktywną ochroną w języku przyrody.

   

  Wystawie towarzyszą piękne wydawnictwa "Ptaki Śląska" i inne oraz płyty i kasety z głosami ptaków.
  Autorzy wystawy czują się zaszczyceni iż przyczynili się częściowo do podjęcia decyzji ochrony w całości Puszczy Białowieskiej, przedstawiając ten problem na wystawie i zbierając kilka tysięcy podpisów pojedynczych osób lub całych klas, a następnie przekazując je do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządu Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej.

  https://www.traditionrolex.com/15