https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Rybnickie kolory (02.09.2000 - 16.10.2000)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Rybnickie kolory (02.09.2000 - 16.10.2000)

  Rybnickie kolory

  Wystawa plastyczna "Rybnickie kolory" zorganizowana przez Muzeum w Rybniku i Koło Związku Polskich Artystów Plastyków jest próbą ukazania 50 - ciu lat historii plastyki profesjonalnej na Ziemi Rybnickiej.

  1 grudnia 1945 roku Ludwik Konarzewski senior wspierany przez Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego zakłada w Rydułtowach Kurs Rzeźby w Węglu. Placówka staje się znana i po przejęciu jej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w roku 1949 uzyskuje status Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. Nauka w Ognisku trwała trzy lata, a pracę z młodymi twórcami oprócz Ludwika Konarzewskiego seniora i Ludwika Konarzewskiego juniora prowadzili również: córka Ludwika seniora - Maria i żona Ludwika juniora - Joanna. Po śmierci Ludwika seniora, w 1954 roku dyrektorem ogniska zostaje jego syn Ludwik Konarzewski junior, który w oparciu o zdolną młodzież, entuzjazm i pracowitość, kieruje placówką do 1976 roku. Od tego roku do chwili obecnej ogniskiem w Rydułtowach kieruje artysta plastyk Urszula Berger-Styczeń. Na przestrzeni minionych lat placówka ta wykształciła wielu wychowanków, którzy ukończyli wyższe uczelnie artystyczne. Należą do nich miedzy innymi: Krystian Burda, Adolf Ryszka, Erwin Jeż, Jan Twardowski, Justyna Reclik oraz Zygmunt Brachmański - głowny filar śląskiej i polskiej rzeźby, o ogromnym dorobku artystycznym, pokorze i pracowitości.

  W krajobraz rybnickiej plastyki szczególnie wpisali się Barbara i Marian Rakowie oraz ich działalność pedagogiczna i popularyzatorska w zakresie sztuk pięknych, doceniana i nagradzana głownie za pracę z dziećmi i młodzieżą. Liczne wystawy, nagrody i osiągnięcia Barabary i Mariana Raków zasługują na odrębne studia i zainteresowanie. Marian Rak zajmował się przez wiele lat edukacją plastyczną prowadzona w domach kultury okolicznych zakładów pracy i w pozalekcyjnych zespołach zainteresowań. Jest twórcą i prezesem „Grupy ROW" oraz założycielem zespołu malarskiego „Oblicza", skupiającego malarzy nieprofesjonalnych. Działalność Mariana Raka była pierwszą udaną próbą zintegrowania środowiska rybnickich plastyków. Podobny cel przyświeca powołanemu w 1994 roku Kołu Związku Polskich Artystów Plastyków.

  Rybnickie Koło ZPAP zrzesza obecnie 30 członków związanych miejscem zamieszkania z kilkoma oprócz Rybnika miastami, zaś na jego koncie istnieje wiele wystaw artystycznych oraz działań służących popularyzacji plastyki w szerokich kręgach społeczeństwa a także propagowania wartości sztuki wśród mieszkańców miasta i regionu.

  Celem wystawy jest prezentacja dzieł plastycznych o wysokich walorach estetycznych przy uwzględnieniu wszelkich postaw i konwencji twórczych, charakterystycznych dla poszczególnych artystów związanych z nasza ziemią.

   

  Od 1970 roku rybnickie Muzeum wspiera i popularyzuje twórczość rybnickich plastyków organizując wystawy stałe, czasowe i zagraniczne oraz konkursy i wydawnictwa. Gromadzi w zbiorach Działu Historii i Kultury Regionu plastyczną twórczość profesjonalna i amatorską.

   

  Prezentowane na wystawie „Rybnickie kolory" prace, pochodzą ze zbiorów Muzeum w Rybniku i od obecnie tworzących artystów, z których każdy posiada inny styl, technikę i indywidualne, oryginalne spojrzenie na świat.

   

  Przewodniczący Koła ZPAP w Rybniku
  Krzysztof Dublewski

  https://www.traditionrolex.com/15