https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Muzeum w Rybniku 1970-2000 (28.04.2000 - 21.08.2000)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Muzeum w Rybniku 1970-2000 (28.04.2000 - 21.08.2000)

  Muzeum w Rybniku
  1970-2000

  Wystawa Jubileuszowa

  Wystawa prezentuje historię rybnickiego muzealnictwa, począwszy od zbiorów księdza Emila Drobnego, twórcy pierwszej kolekcji o charakterze muzealnym na naszym terenie, poprzez Zbiory Muzealne Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej - działające w oparciu o Społeczny Komitet, powołane w roku 1957 i prowadzące działalność ekspozycyjną w kamienicy przy Rynku 17. W roku 1968 Zbiory przeniesiono do budynku Starego Ratusza.

  Dzięki staraniom licznej rzeszy miłośników historii regionu w roku 1970 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku powołało Muzeum w Rybniku z siedzibą w Starym Ratuszu. Muzeum swym zasięgiem obejmowało teren powiatu rybnickiego i sąsiednich miejscowości w granicach Rybnickiego Okręgu Węglowego. W ciągu swej 30 letniej historii Muzeum w Rybniku kilkakrotnie zmieniało organizację działów, dostosowując ją do aktualnych zainteresowań badawczych i potrzeb. Obecnie Muzeum specjalizuje się w dokumentowaniu historii i kultury miasta i okolicy oraz historii rzemiosła śląskiego. Odpowiednio do zainteresowań w Muzeum działalnością kolekcjonerską i naukowo-badawczą zajmują się Działy Historii i Kultury Regionu oraz Historii Rzemiosła. Eksponaty, które charakteryzują ich pracę zaprezentowano na wystawie.

  Dział Historii i Kultury Regionu przedstawia dokumenty i varia związane z historią miasta, historią górnictwa, sztuką i rzemiosłem artystycznym oraz zbiory przyrodnicze - geologiczne.

  Dział Historii Rzemiosła prezentuje przede wszystkim wyroby rzemieślnicze oraz przedmioty związane z symboliką cechową.

  Prezentacja pracy i osiagnięć Działu Dokumentacji, Edukacji i Promocji (do niedawna Naukowo-Oświatowego) oraz Pracowni Plastyczno-Technicznej skupia się na eksponowanych wydawnictwach (plakatach, akcydensach, katalogach) oraz dokumentacji fotograficznej konserwowanych w Pracowni eksponatów.

  Uzupełnieniem ekspozycji są nagrody, wyróżnienia i medale otrzymane przez Muzeum.

  https://www.traditionrolex.com/15