https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Zespół Oblicza - wystawa zbiorowa (05.02.1999 - 15.03.1999)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Zespół Oblicza - wystawa zbiorowa (05.02.1999 - 15.03.1999)

  Zespół OBLICZA - wystawa zbiorowa

  Prezentowany na obecnej wystawie zestaw prac autorskich jest wykładnikiem postaw twórczych plastyków nieprofesjonalnych, uczestników 28-osobowego zespołu malarskiego pod nazwą "OBLICZA", działającego od 1980 roku w Rybnickim Centrum Kultury.

  Zespół cechuje niesłychanie zróżnicowana struktura zawodowa, różny poziom intelektualny (uczniowie szkół średnich, studenci, nauczyciele, inżynierowie, górnicy, lekarze, technicy, pracownicy fizyczni i umysłowi, gospodynie domowe, renciści i emeryci) oraz duża rozpiętość wiekowa (od lat 16 do lat 86).

  Program nasz w zakresie dydaktyki opiera się na metodzie samodzielnego rozwiązywania zagadnień i problemów oraz świadomego rozwijania własnego spojrzenia, własnej osobowości twórczej, własnego OBLICZA.

  Nie kierując się jedynie tym, co widzą nasze oczy, lecz tym, co widząc odczuwamy, co przeżywamy, zadajemy sobie pytanie, "jaki jest nasz wewnętrzny pejzaż, jaki jest nasz osobisty stosunek do otaczającej nas materii życia".

  Przeprowadzamy więc w czasie zajęć w pracowni specyficzne ćwiczenia problemowe. I tak sensoryczne doświadczanie rzeczywistości jedynie poprzez dotyk, stałe wsłuchiwanie się w odtwarzany z taśmy magnetofonowej utwór muzyczny, świadome stosowanie pastiszu, ćwiczenia w zakresie celowej redukcji barw, w zakresie kompozycji z przedmiotów przypadkowo rozrzuconych na stole, ich demonizacja czy też minimalizacja, wreszcie poruszanie podstawowych jakości poszczególnych problemów plastycznych takich jak barwa, bryła, linia, światłocień, faktura, proporcje, ruch, przestrzeń, kontrasty kolorystyczne i walorowe czy też kompozycja płaszczyzny, to działania wyzwalające określone stany emocjonalne, określone reakcje nieodzowne w czasie kreowania rzeczywistości. Ćwiczenia te pomagają również w likwidacji niewłaściwych nawyków i mylnych schematów myślowych wynikających z braku orientacji.

  Ambicją każdego z członków zespołu nie jest tworzyć, malować lepiej od innych, ale inaczej niż inni, dokonywać eksploracji nieznanych obszarów własnej osobowości, odkrywać możliwości dotąd sobie nieznane, a więc być sobą, być niepowtarzalnym, po prostu mieć swoje własne OBLICZE. Nie wszyscy zdajemy sobie bowiem sprawę z faktu, iż właśnie sztuka jest tym okiem, którego nam brakuje i że dzięki niej widzimy to wszystko, co normalnie uchodzi naszej uwadze.


  Marian Rak
  artysta malarz,
  założyciel i prowadzący
  zespół "OBLICZA"

   bajorko
  N.Frai Bajorko na Gzelu


  K.Drewniok Kapliczka św. Nepomucena

   
  N.Frai „Destrukcja"

   

  I.Żuchowska „Gzel - leśniczówka"
  https://www.traditionrolex.com/15