• Wystawy stałe
  • Wystawy czasowe
  • Archiwum wystaw
  • Wystawy do wypożyczenia
  • Myć się czy wietrzyć

    17.05–1.09.2013

    Wystawa higieniczna – nie da jednak odpowiedzi na tytułowe pytanie – zwiedzając, możemy dowiedzieć się jak wiele zmieniło się od czasów gdy za toaletę służyły otwory w podłodze, gdy codzienne mycie ograniczało się do wytarcia dłoni mokrą szmatką, a ubrania odświeżano trzepiąc.

    Ekspozycja powstała ze zbiorów: własnych, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Raciborzu, Muzeum w Żorach, Fundacji Kamojowa w Suszcu oraz osób prywatnych.