• Wystawy stałe
  • Wystawy czasowe
  • Archiwum wystaw
  • Wystawy do wypożyczenia
  • wystawa jednego eksponatu - pismo Królewskiego Gimnazjum w Rybniku

    Prezentowany dokument jest wytworem Królewskiego Gimnazjum w Rybniku. Został sporządzony w czerwcu 1915 r. Jest to świadectwo zaliczenia zajęć z pływania przez jednego z uczniów tejże szkoły.
    Uwagę zwraca odcisk pieczęci ww. szkoły u dołu dokumentu. Jest to jeden z nielicznych zachowanych w naszych zbiorach i w tak dobrym stanie odcisków pieczęci tej rybnickiej instytucji szkolnej. 

    Pismo w j. niemieckim - świadectwo zaliczenia zajęć z pływania.