https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • wystawa jednego eksponatu - pismo Królewskiego Gimnazjum w Rybniku
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • wystawa jednego eksponatu - pismo Królewskiego Gimnazjum w Rybniku

  Prezentowany dokument jest wytworem Królewskiego Gimnazjum w Rybniku. Został sporządzony w czerwcu 1915 r. Jest to świadectwo zaliczenia zajęć z pływania przez jednego z uczniów tejże szkoły.
  Uwagę zwraca odcisk pieczęci ww. szkoły u dołu dokumentu. Jest to jeden z nielicznych zachowanych w naszych zbiorach i w tak dobrym stanie odcisków pieczęci tej rybnickiej instytucji szkolnej. 

  Pismo w j. niemieckim - świadectwo zaliczenia zajęć z pływania.

  https://www.traditionrolex.com/15