• Wystawy stałe
  • Wystawy czasowe
  • Archiwum wystaw
  • Wystawy do wypożyczenia
  • wystawa jednego eksponatu - wezwane do "szarwarku" (20.10-2.11.20)

    Przedstawiamy ciekawy dokument - wezwanie do wykonania świadczenia drogowego w naturze, tzw. szarwarku, czyli  przymusowego świadczenia nakładanego na ludność w postaci robót publicznych, przede wszystkim na rzecz budowy i utrzymania dróg, mostów czy też wałów przeciwpowodziowych.  Wezwanie zostało wysłane do jednego z inżynierów kopalni Ema w Radlinie w sierpniu 1938 roku, w którym zobowiązany został do stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu z własnym sprzętem - tj. łopatą. Swiadczenie w naturze mogło zostać zastąpione odpowiednią kwotą pieniężną - w tym wypadku 8 zł lub po uzgodnieniue,  zamianą na materiały budowlane.

    Druk - wezwanie do wykonania świadczenia drogowego