• Wystawy stałe
  • Wystawy czasowe
  • Archiwum wystaw
  • Wystawy do wypożyczenia
  • Wystawa jednego eksponatu - koperta zarobkowa (6.10.-19.10)

    Koperta zarobkowa pracownika kopalni Römer, z wynagordzeniem i potrąceniami za miesiąc sierpień 1927 r. wystawiona na nazwisko Switala Robert, nr marki kontrolnej 2058, suma do wypłaty 35,05 zł. Poszczególne składowe pensji górnikaoraz potrącenia wyszczególnione na kopercie. Koperta została podbita pieczęcią podłużną, tusz fioletowy, z datą:"AUG.1927". Koperta stanowiła również dokument podatkowy dla celów udokumentawania dochodów - odpowiednik dzisiejszego druku PIT-11.

     

    Koperta zarobkowa kopalny Romer