https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu - Gwarek (22.09.-5.10.20)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Wystawa jednego eksponatu - Gwarek (22.09.-5.10.20)

      W zbiorach Działu Historii i Kultury Regionu znajduje się czasopismo „Gwarek”, który w latach 1938-1939 wydawany był jako organ prasowy pracowników Rybnickiego Gwarectwa Węglowego (spółka założona w 1903 roku, w skład jej majątku wchodziły następujące kopalnie: „Anna” w Pszowie, „Emma” w Radlinie, „Rymer” w Niedobczycach, „Charlotte” w Rydułtowach oraz koksownia, brykietownia i pola górnicze o powierzchni 120 km2).
     W treści znajdziemy informacjie z działalności poszczególnych kopalń spółki, zarówno w aspekcie technicznym, kadrowym, jubileuszowym czy społecznym. Często artykuły ilustrowano fotografią, która stanowi nieocenione źródło ikonograficzne dokumentujące funkcjonowanie kopalń i środowiska górniczego.

   

  Okładka czasopisma

   

  https://www.traditionrolex.com/15