https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu - 750 lat Rybnika (14.09-21.09.20)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Wystawa jednego eksponatu - 750 lat Rybnika (14.09-21.09.20)

     Szara koperta z okolicznościowymi pieczęciami 750-lecia Rybnika

     Jedną z cech polityczno-społecznej rzeczywistości w Polsce Ludowej było wprowadzenie przez władze nowej obrzędowości z imprezami o charakterze ideologicznym. Szczególnie uroczystą oprawę otrzymała w 1964 r. 20. rocznica powstania PRL, połączona z obchodami milenijnymi państwa. W Rybniku wpleciono w nie sztucznie wykreowaną uroczystość 750-lecia miasta. Rocznica ta stanowiła jedynie propagandowy wymysł władz i nie posiadała żadnego potwierdzenia w źródłach historycznych. W muzeum zachowało się kilka pamiątek po tym wydarzeniu, jedną nich jest prezentowana okazjonalna koperta pocztowa z pieczęcią Poczty harcerskiej.

  https://www.traditionrolex.com/15