• Wystawy stałe
  • Wystawy czasowe
  • Archiwum wystaw
  • Wystawy do wypożyczenia
  • Wystawa jednego eksponatu - raport o posiadaniu broni (17.08-24.08.20)

    Przedstawiamy jeden z nielicznych dokumentów - Raport -  znajdujący w posiadaniu Muzeum w Rybniku, ilustrujący atmosferę poprzedzająca wybuch II powstania śląskikego. Pojawia się zatem urzędnik kopalniany, pracujący "na kopalni Ema" posiadający wbrew zarządzeniom broń, w tym karabin wojskowy i granaty ręczne iwręcz demonstracyjnie je okazujący. Ta notatka praktycznie jest donosem, podpisanym jedynie inicjałami.

    Rekopis - notatka