https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • wystawa jednego eksponatu - karta pocztowa (3.08.-10.08.20)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • wystawa jednego eksponatu - karta pocztowa (3.08.-10.08.20)

  Pocztówka widokiem na ul. Kirchstarsse (Kościelną), w stronę Placu Kościelnego i kościoła parafialnego MB Bolesnej,  po lewej kamienica ze sklepem Richarda Gruberta i Victora Gielnika oraz hotel i restaurację, w głębi widoczny szyld drogerii. Widoczni nieliczni przechodnie, ulica brukowana.

   

  Pocztówka kolorowa z widokiem na ulicę Kościelną w Rybniku

  Pocztówka z obiegu, wydana nakładem Konstantina Sollorsa (Konstantego Solorza) z Rybnika, wydrukowana techniką światłodruku, chromolitograficzna. Na rewersie wyznaczone linie adresowe i linia osi, pocztówka wypełniona odręcznie (ołówek), opatrzona pieczęcią Königlich Preussischen Reservelazarette - Królewski Pruski Szpitale Rezerwowy (tusz szary) i stemplem pocztowym z datą. Obiekt zachowany w stanie bardzo dobrym.

  Rewers pocztówki, z pieczęciami pocztowymi

  https://www.traditionrolex.com/15