https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu - księga obciążeń mieszczan rybnickich (25.05.-31.05.20)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Wystawa jednego eksponatu - księga obciążeń mieszczan rybnickich (25.05.-31.05.20)

     Pewne są tylko śmierć i… podatki. Ciągnące się rubryki z liczbami zwykle wydają się ciekawe jedynie dla księgowych, jednak księga obciążeń mieszczan rybnickich z XVIII wieku, zatytułowana 1-mae Revision der Stadt und der Herrschaft Rÿbnik, przechowywana w zbiorach Muzeum w Rybniku daje wgląd w opis majątkowy mieszkańców w pierwszej ćwierci XVIII wieku. Już samo to czyni z niej cenny zabytek. Cóż zaś można znaleźć w środku? Otóż odcisk pieczęci miejskiej, uszkodzony, lecz z wyraźnym wizerunkiem ryby, a obok nazwiska członków Rady Miejskiej z burmistrzem (Burgermesiter) Antonim Bilingiem na czele i wójtem (Fogt) Mehlerem Wronką. Wśród nazwisk mieszczan wybrzmiewają nazwiska Nowak, Naczyński i Polonius, a nazwa miasta pojawia się w formie Rÿbnig (1717). 

   

  Fragment księgi obciążeń mieszczan rybnickich z odciskiem pieczęci miejskiej

   

  Jest też odcisk pieczęci Karola Gabriela Węgierskiego (Wengierskiego), ówczesnego właściciela Rybnika, z jego odręcznym podpisem.

   

  Odcisk pieczęci Karola Gabriela Węgierskiego z podpisem.

  https://www.traditionrolex.com/15