https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu - kołatka (9.-19.04.20 r.)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Wystawa jednego eksponatu - kołatka (9.-19.04.20 r.)

  Klekotka - kołatka

      Jeden ze starszych obiektów w grupie etnografii: nr inwentarzowy MRy/E 159. Klekotka zastępowała dzwonki kościelne w okresie przedwielkanocnym. W obrzędowości ludowej kołatki miały między innymi za zadanie wypędzenie ze wsi złych mocy.
  Używana czasem do płoszenia zwierzyny podczas polowania z nagonką. Podobne narzędzia są nadal sporadycznie w użyciu w wioskach podrybnickich.

      Narzędzie składa się z osi drewnianej, na końcu której zamocowano zębate kółko, zaś na samym końcu szerszą listewkę, do której na przeciwległym końcu (prostopadle do zębatego kółka) przymocowano inną listewkę (2 wkręty), której koniec przeciwny zwisa luźno i wspiera się - zahacza o wystające zęby kółka. Narzędzia używa się w ten sposób, że trzymając w ręku za drewnianą oś z kółkiem zębatym, dokonuje się ręką z narzędziem w dłoni okrężnych zamachnięć. Powoduje to obroty pary listewek wokół zębatego kółka, a listewka zahaczająca o zęby czyni hałas. Narzędzie nie zdobione, ze śladami zużycia. Brak oznakowania poza numerem inwentarza zabytków.

   

  Drewniana klekotka wielkanocna

   

  Fotografia drewnianej kołatki.

  https://www.traditionrolex.com/15