https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Przywrócone życiu (11.11.2018-28.02.2019)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Przywrócone życiu (11.11.2018-28.02.2019)

  Przywrócone życiu

  Rezultaty konserwacji chorągwi i sztandarów cechowych ze zbiorów Działu Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku

  Wystawa była czynna do 28 lutego 2019 r. 

   


     Zostaną pokazane publicznie po raz pierwszy zabytkowe chorągwie i sztandary poddane procesowi konserwacji. Unikalne zabytki - jedwabne tkaniny wraz z przedstawieniami wykonanymi różnymi technikami przywrócono do obiegu naukowego i funkcjonowania wystawienniczego dzięki kompleksowym pracom konserwatorskim. Wśród wystawianych obiektów znajdą się zabytki związane z ważnymi dla Polski wydarzeniami – z ogłoszeniem Konstytucji 3 Maja 1791 r., rokiem 1919 w Rybniku oraz międzywojniem na Górnym Śląsku. Dokumentacja konserwatorska udostępniona zwiedzającym pozwoli zapoznać się z rozmiarem prac, umiejętnościami i kunsztem konserwatorów tkanin i malarstwa.

     Przykładem podejmowanych przez Muzeum w Rybniku prac badawczych oraz starań o zabezpieczenie cennych dla lokalnej społeczności zabytków jej przeszłości, jest pokaz sztandaru z Niedobczyc z roku 1919, po zakończeniu prac konserwatorskich. Ufundowany w trudnych do ustalenia okolicznościach, związany z patriotycznymi kręgami mieszkańców Niedobczyc, stanowi depozyt historii regionu, pozwalający zwrócić nań uwagę, jako na obiekt o szczególnym znaczeniu w obchodach 100 - lecia NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ.

  https://www.traditionrolex.com/15