https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • 175 lat kolei na Śląsku (25.01.2018-28.03.2018)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • 175 lat kolei na Śląsku (25.01.2018-28.03.2018)

     Wystawa banerowa „175 lat kolei na Śląsku” jest polskojęzyczną instalacją prezentującą dzieje i współczesność dróg żelaznych na Śląsku. Prezentowana jest ona w różnych placówkach  kulturalnych oraz miastach na Dolnym, Górnym i Opolskim Śląsku. Jej premiera miała miejsce 23.10.2017 podczas VI. Rybnickiej Konferencji o Historii Kolei. 

      Od 2 kwietnia 2017 r. Muzeum Górnośląskie (Oberschlesisches Landesmuseum) w swojej siedzibie w Ratingen prezentuje instalację stacjonarną poświęconą temu zagadnieniu. Wystawa „Świat śląskiej kolei. 175 lat modernizacji i mobilności” jest pokłosiem długich poszukiwań starych materiałów archiwalnych, jak i eksponatów na terenach Polski, Czech i Niemiec.

      Miłośnicy kolei oraz historii dzięki obu wystawom dowiedzą się wiele nie tylko o początkach dróg żelaznych nad Odrą, ale i przyczynach które doprowadziły do szybkiego ich rozwoju. Nie było bowiem kwestią przypadku, iż przez długi czas przez Śląsk przebiegało najkrótsze połączenie pomiędzy Berlinem i Wiedniem, a na początku XX wieku zaczęto w Sudetach pionierski na skalę europejską projekt elektryfikacji jednej z linii kolejowych, a także fakt, iż z Berlina do Bytomia kursował w latach 30. XX wieku jeden z najszybszych pociągów swoich czasów – tzw. Latający Ślązak.

     Z pomocą plansz przybliżone zostaną także takie zagadnienia, jak ewolucja lokomotywy, typologia wagonów, rozbudowa zaplecza technicznego oraz rozwój sieci kolejowej wraz z rysem historycznym najważniejszych szlaków kolejowych, takich jak np. Kolej Górnośląska, Kolej Wilhelma, Kolej Prawego Brzegu Odry czy Śląska Kolej Górska. Przybliżone zostaną także zadania i struktura administracyjna na kolej w postaci Dyrekcji Kolejowych. Niezwykle ciekawym dla mieszkańców poszczególnych miast będzie z pewnością prezentacja historii i współczesności ważniejszych dworców oraz węzłów kolejowych. Przedstawione tutaj zostaną m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Legnica, Opava i Rybnik.

     Wystawie towarzyszyć będzie podsumowanie dotychczasowej działalności Muzeum w Rybniku na rzecz zachowania wiedzy o historii kolei.

  https://www.traditionrolex.com/15