https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce (12.09-30.11.2016 r.)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce (12.09-30.11.2016 r.)


    

      Kolejnictwo jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju cywilizacyjnego doby nowoczesnej, a budynki kolejowe z dworcami na czele należą do najważniejszych osiągnięć architektonicznych swoich epok. Pełniły nie tylko funkcję utylitarną, ale także reprezentacyjną, będąc symbolem nowoczesnego miasta. Dlatego też wiele dworców kolejowych w Polsce to prawdziwe perły architektury, mające swoją duszę i niepowtarzalny charakter, kształtowany pieczołowicie przez wiele lat. Dworce kolejowe były powodem do dumy dla mieszkańców miast, a ich urodę uwieczniono na setkach obrazów, pocztówek i zdjęć.


     Celem wystawy jest prezentacja architektury kolejowej jako wartościowego, ale zwykle niedocenianego elementu polskiego krajobrazu, wskazanie wartości kulturowych architektury kolejowej z różnych epok oraz roli, jaką odgrywa w tworzeniu krajobrazu kulturowego. Elementy architektury kolejowej wymiernie kształtują ten krajobraz, a jej przemiany i likwidacja skutkują znaczącymi przekształceniami i stratami.


     Wystawa stawia sobie zatem za cel także zarysowanie zagrożeń, jakie gromadzą się nad tymi obiektami. W wyniku przemian gospodarczych po 1989 roku wiele obiektów kolejowych zostało pozbawionych swojej funkcji, w związku z czym popadło w ruinę lub bezpowrotnie straciło swój charakter, wiele wreszcie uległo rozbiórce. Wraz z nimi degradacji uległ krajobraz kulturowy, jaki współtworzyły. Proces ten trwa, choć jednocześnie obserwujemy coraz liczniejsze, efektowne rewitalizacje reprezentacyjnych dworców dużych miast. Na początku 2013 roku PKP miało w swoim zasobie 2570 dworców, w tym 640 czynnych; docelowo przedsiębiorstwo chce zachować jedynie 220 czynnych dworców. Budynki kolejowe poddawane są w związku z tym  bezceremonialnym przebudowom, adaptacjom i modernizacjom. Architektura XX-wieczna rzadziej podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z tym dworce z tego okresu ulegają przekształceniom bez uwzględnienia zasad stosowanych w przypadku architektury zabytkowej. Także i użytkowane obiekty pozostawiają wiele do życzenia, są dewastowane w brutalny sposób, kojarząc się w efekcie z brudem, bezdomnymi i narkomanami. Wiele wreszcie obiektów, zwłaszcza mniejszych stacji, od dawna wymaga działań remontowych. Taki stan zachowania wynika często z braku właściwego rozpoznania wartości tych obiektów, mogącej się wyrażać w wysokiej klasy formie architektonicznej, interesującym rozwiązaniu funkcjonalnym czy choćby osobie projektanta; projekty dworców często powierzano znanym, w tym najwybitniejszym architektom tego okresu, co dotyczyło nie tylko reprezentacyjnych gmachów w dużych ośrodkach miejskich, ale też stacji wiejskich i małomiasteczkowych.


  Autor scenariusza i tekstu: dr Michał Pszczółkowski
  Kurator: dr Dawid Keller
  Aranżacja: Katarzyna Jendrośka-Goik

   

   

   

  Partner 

   

       
         

  Patroni medialni

       
   Patron medialny      

   

   

     

   

    

   

  https://www.traditionrolex.com/15