https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy (3.02-25.03.2016)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy (3.02-25.03.2016)

  Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach

      Archiwum Państwowe w Katowicach posiada w swoim zasobie dużą liczbę dokumentów podpisanych przez postacie, które odznaczyły się w historii nie tylko Górnego Śląska, lecz także Polski i całej Europy. Na wystawie zaprezentowano 59 podpisów należących do władców europejskich, polityków, ludzi kultury, przemysłowców i dowódców wojskowych od XVI do XX wieku.
      Znajdują się wśród nich reprodukcje dokumentów podpisanych m.in. przez króla Polski Stefana Batorego, króla Prus Fryderyka II Wielkiego, cesarzową Rosji Katarzynę II Wielką. Liczne są też podpisy polityków polskich i europejskich działających w XIX i XX wieku, m.in. „żelaznego kanclerza” Otto von Bismarcka, prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego oraz Wojciecha Korfantego. Oprócz władców i polityków na wystawie można zobaczyć także autografy znanych dowódców wojskowych Albrechta von Wallensteina, Helmutha von Moltkego Starszego i gen. Stanisława Sosabowskiego. Osobną grupę stanowią podpisy osób związanych z Górnym Śląskiem: polityków (np. Konstantego Wolnego), pionierów przemysłu: Friedricha von Redena, Johna Baildona oraz ludzi kultury: Stanisława Ligonia czy Jerzego Dudy-Gracza.

      Jeszcze większą liczbę (104) reprodukcji autografów znanych postaci umieszczono w albumie towarzyszącym wystawie, pt. Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach, Katowice 2015. Serdecznie zachęcamy do jego zakupu!

   

  Afisz

  https://www.traditionrolex.com/15