https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Ślady – Nadzieje – Solidarność (24.02-13.03)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Ślady – Nadzieje – Solidarność (24.02-13.03)

  ŚLADY – NADZIEJE – SOLIDARNOŚĆ

  1970–1980–2010 

   

  wystawa prac
  ANDRZEJA JANA PIWARSKIEGO
  upamiętniająca 30. rocznicę powstania NSZZ SOLIDARNOŚĆ
  oraz
  90. rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego 

   

  Nadzieja, olej, 1981 

  Wydarzenia Grudnia'70 i Sierpnia'80 odcisnęły niezatarte piętno na losach Polaków. Są też widoczne w twórczości Andrzeja Jana Piwarskiego. Były inspiracją malarskich cykli: ŚLADY – odsłaniających tragizm wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu, gdy na ulice Trójmiasta wyszli robotni­cy by upomnieć się o swe płace oraz NADZIEJE, dla których punktem wyjścia był Sierpień'80 i związane z nim nadzieje. Artysta, jak wielu Polaków w tamtym czasie, zaangażował się w rozwój struktur Solidarności. Stan wojenny zastał go wraz z żoną Barbarą Ur w Niemczech, pozbawiając możliwości po­wrotu do Polski.

  Płyta pamięci, collage, 1981

  Tu ich ścieżki skrzyżowały się z drogą ks. Franciszka Karola Blachnickiego. Ten, urodzony 24 marca 1921 r. w Rybniku kapłan, twórca m. in. podstaw RUCHU ŚWIATŁOŻYCIE (1976), który całą swą energię, wiedzę i umiejętności skoncentrował na odnowie w Kościele polskim, z pełnym zaangażowaniem włączył się w działania w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy. Stan wojenny (1981) zastał go w Rzymie. W 1982 r. osiadł w Carlsbergu, gdzie prowadził działalność wśród polskiej emigracji. Tu założył Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów skupiającą Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie, i tu niespodziewanie zmarł 27 lutego 1987 r. W roku 1994 rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.

  Więzy przyjaźni księdza Blachnickiego z rodziną Piwarskich stały się podstawą wstępu do katalogu wystawy malarstwa Piwarskich w Oslo w 1983 r. – wystawy niezwykłej, bo towarzyszącej wręczeniu pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Niestety tekst – świadectwo stylu myślenia i wielkiej mądrości autora, który jak nikt inny trafnie odczytywał obrazy A. J. Piwarskiego pomagając zrozumieć ich przesłanie, nie zdążył na czas i nie wszedł do wydawnictwa. 

  Dziś wydobyty jako cenna pamiątka z archiwum rodziny Piwarskich, przybliża myśli i emocje niezwykłych ludzi, których połączyły skomplikowane polskie losy.

  https://www.traditionrolex.com/15