• Wystawy stałe
  • Wystawy czasowe
  • Archiwum wystaw
  • Wystawy do wypożyczenia
  • Wojsko Polskie 1922-1939 (15.08.2010 - 16.11.2010)

        Wystawa okolicznościowa z okazji Święta Wojska Polskiego przygotowana przez pracowników Działu Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku a prezentowana w części historycznej wystawy stałej „Rybnik nasze miasto”.
        Wystawa ma na celu zaprezentowanie wybranych eksponatów związanych z historią Wojska Polskiego a przechowywanych w Muzeum w Rybniku. Na wystawie są po raz pierwszy prezentowane publicznie fotografie przedstawiające żołnierzy 75 p.p. na ulicach Rybnika, pozyskane w 2009 r.

    Żołnierze 75. pp na Rynku w Rybniku