https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Ocalić od zapomnienia (4.03.-31.03.2010)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Ocalić od zapomnienia (4.03.-31.03.2010)


  Ocalić od zapomnienia
  – dokumentacja fotograficzna przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska

    
  Projekt „Ocalić od zapomnienia” realizowany przez stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca (przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków UŚ) ma na celu zachowanie w formie fotograficznej (post)industrialnego krajobrazu Górnego Śląska i ziem do niego przyległych: pamiątki przeszłości często ginące na naszych oczach.
  By nasze zamierzenie zrealizować, już pod koniec 2006 r. zaangażowaliśmy pasjonatów historii, pragnących dokumentować obiekty poprzemysłowe, zanim te całkowicie znikną z naszych miast. Osoby, które tworzą projekt, łączy pasja i pragnienie ratowania wspólnego dziedzictwa historycznego, choćby poprzez pokazanie na fotografii ich piękna i uroku.

   Maszyna wyciągowa szybu Wirek, fot. L. Chrobok
  Wszystkie działania w projekcie „Ocalić od zapomnienia” robione są nieodpłatnie – każdy uczestnik sam robi zdjęcia swoim własnym sprzętem fotograficznym i poza satysfakcją i wdzięcznością nie dostaje żadnej gratyfikacji. Stowarzyszenie Genius Loci  jako organizator zajmuje się formalnym uzyskaniem zgody na fotografowanie wszystkich zakładów przemysłowych, kontaktuje fotografa z właścicielem lub dzierżawcą obiektu i w reszcie zapewnia archiwizację zdjęć (m.in. w Archiwum Państwowym w Katowicach).

   Wieża wodna, fot. L. Chrobok

  Dotychczas sfotografowano 37 zakładów przemysłowych (do końca grudnia 2009 r.) – ok. 25.000 zdjęć.
  Więcej o projekcie:  link

   

  https://www.traditionrolex.com/15