https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Średniowiecze reaktywacja (24.02.-31.03.2010)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Średniowiecze reaktywacja (24.02.-31.03.2010)


  Wystawa pod przewrotnym tytułem: „Średniowiecze – reaktywacja” przygotowana przez członków Bractwa Rycerskiego Ziemi Rybnickiej i pracowników Muzeum w Rybniku poświęcona jest działaniom, których celem jest swoiste „przywrócenie” zachowań, stylu życia, strojów, przedmiotów co­dziennego użytku, uzbrojenia czy w końcu muzyki i kuchni śre­dniowiecznej Europy. Członkowie Bractwa – ludzie, dla których historia, a rekonstrukcja historyczna w szczególności, stały się pasją, drogą poszukiwań – przedstawiają swoje osiągnięcia, stan wiedzy, bagaż doświadczeń (również błędów), związanych z ty­tu­łowym średniowieczem. Prezentowane przed­mioty – wzorowane są na zabytkach średniowiecza – zarówno tych, które przetrwały do naszych czasów, jak i ich ry­sunków oraz opisów, zostały wykonane, o ile to było możliwe, z za­stosowaniem ówczesnych technik i materiałów.

  W poszczególnych salach wystawowych staraliśmy się tematycznie przedstawić posiadane przez nas przedmioty:
  •  obozowisko drużyny wikiń­skiej, w którym mogą państwo zo­ba­czyć na­miot typu łodzio­wego (stawiany na po­kładach okrę­tów) wraz z wy­posażeniem do spania jak i do wy­ko­nywania co­dzien­nych czyn­no­ści jak go­to­wa­nie, czyszczenie broni. Arte­fakty zgro­madzone ra­zem ze strojami wokół na­mio­tu pokazują hipote­tyczny wygląd takiego obozowiska.
  Uzbrojenie lekkiej jazdy (XIII-XIV w.)
  •  uzbrojenie i stroje odpo­wiednie dla innych epok – XIII oraz XV wieku, stroje męskie i żeńskie, elementy uzbrojenia zarówno piechoty jak i ciężkiej i lekkiej jazdy. Mogą państwo tutaj znaleźć m.in. kilka kapalinów – hełmów otwartych, podobnych do kapeluszy, które nosiła piechota w różnych epokach; elementy zbroi płytowej, czy piszczel – rodzaj średniowiecznej broni palnej (czarnoprochowej). Stroje prezentują różne okresy średniowiecza oraz stany społeczne, mamy tutaj zarówno strój bogatej kobiety ze Skandynawii  jak i uboższy strój XIII-wieczny.

  Akawamila (Racibórz, XIII w.)
  •  przedmioty codziennego użytku jak: naczynia, meble, poje­mni­ki do przechowywania różności, ozdoby oraz miejsce pracy i atry­buty skryby z XIII wieku, okresu w którym umiejętność pisania staje się coraz bardziej domeną świeckich. Nie­­zmiernie ważnym wydaje nam się prezentacja współ­czesnych technik wykonywania przedmiotów wzorowanych na zabytkach średniowiecza.

  Szklanka (Birka, IX-X w.), kopia
  Prezentowane są przedmioty, w rożnych etapach produkcji jak stal damasceńska czy przeszywka (odzież aketonowa zakładana pod kolczugę, zbroję płytową albo noszona jako sa­mo­dzielna ochrona), narzędzie wykorzystywane przez rzemieślników oraz zdjęcia rzemieślników przy pracy. Mogą państwo także dowiedzieć się, na ile wytwarza się obecnie przedmioty metodami historycznymi, a na ile współ­czesnymi.

  Wystawa ta jest podsumowaniem ponad pięcioletniej dzia­łalności Bractwa Rycerskiego Ziemi Rybnickiej, zdobytej wiedzy, kontaktów i licznych spotkań z podobnymi pasjonatami. Wiemy, że wiedza na temat tak odległej epoki, nawet dla spe­cjalistów pozostawia wiele białych plam, stąd też i my pewnie nie wystrze­gamy się błędów w jej interpretacji, które jednak ciągle sta­ramy się eliminować, chcąc dotrzeć do prawdy o życiu ludzi sprzed kilkuset lat. Mamy nadzieję, że miło spędzą państwo czas zwie­dzając naszą wystawę oraz, że nie jest to ostatnia ekspozycja tego typu, prezentująca fascynujący świat historii okiem odtwórców.

  Marek Żyła
  Bractwo Rycerskie Ziemi Rybnickiej

  Wystawie towarzyszy wydawnictwo: link

   

  https://www.traditionrolex.com/15