https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Pożarnictwo w Rybniku w dokumencie i fotografii. W świecie modeli strażackich (05.05.2008 - 11.05.2008)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Pożarnictwo w Rybniku w dokumencie i fotografii. W świecie modeli strażackich (05.05.2008 - 11.05.2008)

  Pożarnictwo w Rybniku w dokumencie i fotografii

  W świecie modeli strażackich – wystawa techniki pożarniczej w miniaturze

  Prezentowane wystawy ukazują dwa różne aspekty pożarnictwa. Z jednej strony wystawa poświęcona dziejom pożarnictwa jest przedsięwzięciem inaugurującym główny cel a mianowicie wielkie obchody jubileuszowe pożarnictwa rybnickiego w 2010 roku (duża wystawa monograficzna oraz publikacja poświęcona dziejom pożarnictwa).

  Obecna wystawa jest wprowadzeniem w temat. Ukazuje na kilkunastu fotoramach wybrane dokumenty z dziejów pożarnictwa rybnickiego oraz wybór fotografii. Odnoszą się od funkcjonowania tzw. Związków Sikawkowych, następnie przymusowych Ochotniczych Straży Pożarnych (II połowa XIX w. i początki XX w.), poprzez OSP z terenu okolic miasta i Miejską Straż Pożarną aż po powstanie Zawodowej Straży Pożarnej (okres międzywojenny i lata powojenne). Prezentujemy kilkanaście nieznanych dokumentów oraz fotografii a także współczesny materiał fotograficzny obrazujący sprzęt bojowy rybnickich jednostek pożarniczych.

  Druga z wystaw, która składa się na całość przedsięwzięcia, ukazuje bardzo popularną formę kolekcjonerstwa. Dotyczy pojazdów pożarniczych w miniaturze. Ponad 100 pojazdów, które prezentujemy, ukazuje technikę pożarniczą po II wojnie światowej. Ich skala miniaturyzacji to przedział od 1:80 do 1:100.

  Materiał do obu wystaw zebrano ze zbiorów Muzeum w Rybniku, Archiwum Państwowego w Katowicach - Oddział w Raciborzu oraz ze zbiorów osób prywatnych.

  https://www.traditionrolex.com/15