• Wystawy stałe
  • Wystawy czasowe
  • Archiwum wystaw
  • Wystawy do wypożyczenia
  • Twarze katowickiej bezpieki (10.07.2007 - 30.07.2007)

    Wystawę „Twarze katowickiej bezpieki” – przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Prezentowane na niej są sylwetki szefów, naczelników wydziałów i śledczych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Służby Bezpieczeństwa w Katowicach z lat 1945-1989.