https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Prezentacja pracowni Technik Graficznych Katedry Grafiki ASP w Katowicach (12.10.2006 - 15.12.2006)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Prezentacja pracowni Technik Graficznych Katedry Grafiki ASP w Katowicach (12.10.2006 - 15.12.2006)

  Prezentacja siedmiu pracowni Technik Graficznych Katedry Grafiki ASP w Katowicach

  W ramach „RYBNIK ART FESTIWAL” prezentujemy prace graficzne siedmiu pracowni Katedry Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


  B.Dudek Pracownia Wypukłodruku

  Wystawa ma na celu ukazanie wielości form kreacji i bogactwa możliwości warsztatowych sztuki graficznej, która stanowi priorytet w życiu artystycznym nie tylko Górnego Śląska. Przedstawienie przekroczenia tradycyjnie pojmowanej grafiki, która zagospodarowuje również trójwymiarową przestrzeń, wykorzystując ją w projektach obiektów i instytucjach. Unikatowe techniki, nowe media, technologie elektryczne i cyfrowe stosowane są przez pracowników Katedry jako pełnowartościowy warsztat graficzny.


  I.Pabisz-Golonka Pracownia Druku Wklęsłego

  Przedstawienie osiągnięć Katedry Grafiki, stwarza szansę promocji i rozwoju artystycznego dla grafików, projektantów mieszkających w regionie rybnickim.


  M.Matysik Pracownia Technik Cyfrowych

  https://www.traditionrolex.com/15