https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Rysowane jawą i snem (11.04.2004 - 17.06.2005)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Rysowane jawą i snem (11.04.2004 - 17.06.2005)

  Rysowane jawą i snem

  Żyjemy otoczeni tajemnicą bytu. Każdy z nas próbuje odgadnąć ją na swój sposób. Jednym z narzędzi służących zarówno do formułowania pytań jak i prób odpowiedzi na wiecznie stawiane zagadki - jest sztuka, jakkolwiek ją pojmujemy. Rozumowe, intelektualne jej pojmowanie jest tylko jedną z wielu współcześnie funkcjonujących opcji. Inną, jakby przeciwstawną, bardziej nieokreśloną, ale nie mniej doniosłą jest kierowanie się intuicją, przeczuciem. I tej cechy artysta nauczyć się nie może. Odkrywając ją w sobie - musi ją pielęgnować, żywić i rozwijać.

  Jak niejasny sen, ledwo zapamiętany ale przeczuwany i tkwiący w nas jak dawne wspomnienie - znajduje swój kształt i wyraz w chwili kreacji. Tak dzieje się w sztuce Urszuli Berger - Styczeń. Tytuły takie jak „Milczenie”, „Refleksja”, „Cisza” zwodzą nas spokojem, podczas gdy pod powierzchnią trwa żywy sen: zastygłe w bezruchu ciemne płomienie, ziarniste strugi to wspinają się ku niebu, to opadają, są jak wspomnienie rozpalonej niegdyś lawy, żywej, ognistej materii. Trzeba było lat i wielu doznań by ta skorupa pękła. Po rozstaniu się z uciążliwościami warsztatu graficznego i rezygnacji z pośrednictwa matrycy - Urszula zwróciła się do najbardziej bezpośredniego i intymnego zapisu swoich myśli i wrażeń - do rysunku. Tu może pokazać inne oblicze swojej natury. Nie tylko refleksja, lęki i zamyślenie, ale i afirmacja życia, biologiczna różnorodność i zmysłowy kształt rzeczy.

  Żywa, zmienna tkanka tych rysunków, różnorodność struktur - oto żywioł, w którym Urszula nadal stawia pytania o istotę świata jawy i snu - wciągając nas w ten świat, jakże fascynujący, nieogarniony. Może znajdziemy w nim nasze pytania i naszą afirmację życia tak trafnie sformułowane przez Urszulę. Śledzenie ścieżki, którą podąża artystka jest naszym uczestnictwem w świecie innym niż potoczna codzienność. Zanurzamy się w sen rysowany jawą, jawą rysowaną snem. Śnijmy razem z nią, patrzmy!

  T. M. Siara, Katowice 2005


  Dla artystów, zarówno w przeszłości jak i obecnie, droga przez Włochy była szlakiem sztuki i słońca.

  Urszula Berger przebyła ten szlak w swych marzeniach, twórczych ambicjach i inspiracjach. Kiedy patrzy się na Polskę z perspektywy turysty, wydaje się, że tematy sztuki Urszuli Berger nie są związane z tym krajem. Poprzez wyrafinowane i tajemnicze ryty twórczość ta należy do świata śródziemnomorskiego.

  Ryty oddają niezwykły urok murów z zastygłej lawy, które przypominają Sardynię i Hiszpanię. Promienie to ogień wulkaniczny, wieczny, gwałtowny płomień jak blask krzaka gorejącego, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj. Są to promienie kosmiczne, nie mające siły destrukcyjnej jak te w strumieniach lawy wulkanicznej, które dotykają kultury j natury. Ta ostatnia w pracach Urszuli Berger jest tak bujna jak bogactwo roślinności tropikalnej.

  Takie elementy dostrzec można w fascynujących pracach polskiej artystki. Czy to klucz, by odczytać tę sztukę? Jeśli tak nie byłoby, trzeba przypomnieć, że istotą sztuki współczesnej i jej celem jest wywoływanie wrażeń i sugestii, zatem odwoływanie się do tego, co niezwykle subiektywne i osobiste.

  Francesca Delcoix, Rzym 1980


  Urszula Berger-Styczeń

  Rydułtowianka z urodzenia, mieszka w Rybniku.

  Ukończyła Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach. Absolwentka Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej.

  W latach 1969-1974 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskała w 1974 roku w pracowni prof. Andrzeja Pietscha z grafiki artystycznej oraz projektowania przestrzennego w pracowni doc. Gerarda Labusa.

  Zajmuje się rysunkiem, grafiką artystyczną i malarstwem. Zrealizowała aranżacje plastyczne dla teatrów studenckich w Warszawie, Częstochowie i Gliwicach.

  Praca pedagogiczna:

  - Liceum Ogólnokształcące w Rydułtowach

  - Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Kierunek plastyczno-pedagogiczny jako Asystent

  - Studium Nauczycielskie w Raciborzu

  - Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach - od 1976 roku jako dyrektor i pedagog, po przejściu na emeryturę w 2004 roku kontynuuje pracę pedagogiczną w tej placówce.

  Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Między innymi została uhonorowana Nagrodą I stopnia Dyrektora Departamentu Kształceni Artystycznego „za szczególny wkład w pracę dydaktyczną w Polsce” oraz Listem Gratulacyjnym Ministra Kultury za osiągnięcia pedagogiczne. Trzykrotnie otrzymała nagrodę Burmistrza Rydułtów w dziedzinie kultury oraz w 2004 roku tytuł honorowego obywatela tego miasta. W 1981 roku otrzymała wyróżnienie za zestaw grafik w Międzynarodowym Konkursie z okazji 600-lecia urodzin św. Benedykta, patrona Europy.

  Artystka brała udział w wielu wystawach, z których najważniejsze to:

  - 1974 r. - wystawa indywidualna w Teatrze Ziemi Rybnickiej

  - 1979 r. - wystawa indywidualna w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach Filii w Raciborzu

  - 1980 r. - wystawa indywidualna w Galerii „Gli Amici Del Teto” w Rzymie oraz w Associazione Italiana per Raporti Culturali con la Polonia w Rzymie, jak również udział w aukcji grafiki dla Polonii Rzymskiej

  - 1987 - 1997 - udział w plenerach ogólnopolskich i międzynarodowych

  - udział w wystawach zbiorowych kraju i za granicą, między innymi w Danii, Niemczech i Włoszech. Prace Urszuli Berger-Styczeń znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych, między innymi w Muzeum w Watykanie.

  https://www.traditionrolex.com/15