https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Polski wkład do europejskiej techniki (07.10.2004 - 29.11.2004)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Polski wkład do europejskiej techniki (07.10.2004 - 29.11.2004)

  Polski wkład do europejskiej techniki

  Prezentowane na wystawie dokonania:

  • Ignacego Łukaszewicza – twórcy lampy naftowej;
  • Kazimierza Pruszyńskiego – twórcy ręcznej kamery filmowej;
  • Stefana Bryły - projektanta pierwszego w Europie mostu spawanego;
  • Wacława Szuniewicza – głównego twórcy polskiego kauczuku syntetycznego;
  • Zygmunta Puławskiego – projektanta samolotów;
  • Tadeusza Sędzimira – twórcy technologii walcowania i galwanizowania blach;
  • Mieczysława Bekkera – współtwórcy pojazdu księżycowego;

  to tylko nieliczne przykłady wkładu Polaków do rozwoju techniki w XIX i XX wieku.

   

  Polski dorobek jest bez porównania obszerniejszy i można go znaleźć w każdej bez mała dziedzinie postępu technicznego. W hydrotechnice znaczące miejsce zajęły projekty elektrowni wodnych Gabriela Narutowicza, otwierające nowe perspektywy w tym zakresie; w technice filmowej. przy wprowadzaniu filmu barwnego, ważnych wynalazków dokonał Jan Szczepanik; w metaloznawstwie oczekuje przypomnienia i spopularyzowania wielki dorobek Jana Czochraiskiego: w technice wojskowej, a w szczególności w konstrukcjach broni motorowej znaleźć można wiele pionierskich rozwiązań Edwarda Habicha.

  Wiele jest też polskich wynalazków, które w istocie zostały w mniejszym lub większym stopniu zapomniane, jak np. wynalazek rynien potrząsalnych do odstawy węgla, opatentowany w 1907 r. przez Romana Riegera, jako pierwsze urządzenie do mechanicznej odstawy urobku w światowym górnictwie, czy wynalazek odwracalnego peryskopu czołgowego Rudolfa Gundlacha, które to urządzenie, uznane przez fachowców za rewelację, znalazło szerokie zastosowanie przy budowie pojazdów bojowych w czasie II wojny światowej.

   

  Wiele oryginalnych prac konstrukcyjnych i wynalazczych pomysłów wymaga wspomnianego już powtórnego odkrycia w toku badań historycznych. Te przypomnienia i badania to pewnego rodzaju obowiązek, aby wiedza o narodowej przeszłości była możliwie pełna.

  Wystawa została przygotowana przez Muzeum Techniki NOT w Warszawie
  https://www.traditionrolex.com/15