https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Z dziejów Bractwa Kurkowego w Rybniku na tle ruchu strzeleckiego na Śląsku (27.05.2004 - 03.10.2004)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Z dziejów Bractwa Kurkowego w Rybniku na tle ruchu strzeleckiego na Śląsku (27.05.2004 - 03.10.2004)

  Z dziejów Bractwa Kurkowego w Rybniku na tle ruchu strzeleckiego na Śląsku

  Najstarsze Bractwo Strzeleckie funkcjonowało w Rybniku już w czasach pruskich. Wraz ze zmianą państwowości w 1922 r. przestało istnieć. Latem 1924 r. powołano do życia Bractwo Strzeleckie (kurkowe), na którego czele stanął prezes Teodor Lelek. Z wybuchem II wojny światowej Bractwo zaprzestało działalności. Proces reaktywacji rozpoczął się w roku 1995. Powołano Komitet Założycielski Bractwa Kurkowego Grodu Rybnika. Sąd w Katowicach (październik 1995 r.) zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą: Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku. Pierwsze walne zebranie Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika odbyło się 23.10.1995 r. Pierwszym hetmanem bractwa został brat Eugeniusz Gutkowski. W skład Zarządu Bractwa weszli: Adolf Siemaszkiewicz, Andrzej Mańkowski, Franciszek Kamiński, Ernest Mikszan, Eugeniusz Gutkowski. Za kadencji Hetmana Gutkowskiego opracowano statut. Pierwszy hetman złożył swoją funkcję w 1998 r. Na jego miejsce wybrany został brat Lech Gęborski. W latach 1999–2000 do Zarządu wchodzili: Lech Gęborski (Hetman Bractwa), Adolf Siemaszkiewicz (Kanclerz Bractwa), Roman Szulc (Mistrz Kapituły), Bogusław Smolak (Strażnik Skarbu), Jacek Kubik (Strażnik Pergaminu), Zbigniew Pacia (Strzelmistrz), Eugeniusz Pacia (Członek Rady). W wyborach na funkcję Prezesa Zarządu – Hetmana Bractwa (27.11.2002 r.) ponownie został nim Lech Gęborski. Do Zarządu Bractwa – Wielkiej Rady Bractwa weszli: Bogdan Górak, Jarosław Maczek, Leszek Maryański, Julian Mierzwiński, Jerzy Miś, Zbigniew Pacia, Adolf Siemaszkiewicz. Ponownie zmieniony został Statut Bractwa, który został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 16.02.2004 r. Bractwo corocznie w miesiącu maju przeprowadza strzelania, które wyłaniają Króla Kurkowego rybnickiego Bractwa. Intronizacja królewska ma formę plenerowego widowiska historycznego.

  https://www.traditionrolex.com/15