https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • 80-lecia Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej (04.09.2003 - 30.09.2003)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • 80-lecia Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej (04.09.2003 - 30.09.2003)

  80-lecia Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej

  Jest to kolejna – czwarta wystawa zorganizowana przez pracowników Muzeum i przyjaciół rybnickiego harcerstwa przy ścisłej współpracy z hm. Teresą Knurą i harcerzami Hufca Ziemi Rybnickiej.

  Pierwsza wystawa odbyła się w 1990 roku i miała tytuł „Z dziejów Rybnickiego harcerstwa 1920-1945”. Materiał i scenariusz przygotowali hm. Walenty Kaczmarczyk i Barbara Durczok. Celem było pokazanie historii rybnickich drużyn ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji.

  Drugą wystawę – jubileuszową przygotowała w 1993 roku Renata Paryzek, przy ścisłej współpracy z Komendą Hufca i druhami z kręgu starszoharcerskiego. Ekspozycja nosiła tytuł „70-lecie Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej 1923 – 1993”. Z braku miejsca prezentowała skrótowo życie rybnickich harcerzy w latach 1923 – 1993. Nie uwzględniała ona gromad zuchowych i życia obozowego. Ze względu na kapitalny remont naszego Muzeum, wspomniane wystawy prezentowane były w Miejskiej Bibliotece Publicznej im K.Prusa w Rybniku.

  Trzecia wystawa, również jubileuszowa przygotowana przez Renatę Paryzek i Antoninę Brachman wraz z Komendą Hufca i harcerzami, nosiła tytuł „Całym życiem pełnić służbę...” Ekspozycja mieściła się w trzech salach rybnickiego Muzeum i miała na celu przybliżenie zwiedzającym historii i życia codziennego harcerzy realizujących ideę przyrzeczenia harcerskiego „... całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce”.

  Obecnie prezentowana ekspozycja – również jubileuszowa – zorganizowana została z okazji 80-lecia Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca. Mottem jej jest:

  „Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż
  By zdobyć szczyt ideałów
  Świetlany harcerski krzyż.”
  Wystawa pokazuje życie codzienne współczesnego harcerza. Nie zapomniano również o początkach harcerskiego życia.

   

  W sali I po stronie lewej pokazano harcerzy w realizacji prawa harcerskiego, strona prawa to historia i tętniący życiem ośrodek w Wapienicy. W gablotach zobaczyć można ciekawe dokumenty i eksponaty dotyczące życia harcerskiego i budowy Domu Zucha.

  W sali II po stronie lewej zapoznamy się z nową strukturą przedstawiającą władze i podstawowe jednostki Hufca. Po stronie prawej zobaczyć można prace drużyn przedstawiające historię swojego działania. W sali tej możemy zobaczyć symbole ZHP, mundury, programy, śpiewniki i wydawnictwa.

  Sala III to historia drużyn Hufca i ludzi związanych z harcerstwem od lat. Warto zobaczyć życie drużyn harcerskich na obozach, kursach w okresie międzywojennym, działalność w okresie okupacji, aż do odnowy harcerstwa. W sali tej znajdują się najstarsze sztandary, proporce, mundury harcerskie i odznaczenia. Przy opracowaniu fotoram wykorzystano materiały hm. Walentego Kaczmarczyka oraz materiały z wystawy poświęconej Armii Krajowej, zorganizowanej przez Muzeum w roku 1997.

  Renata Parczek

  https://www.traditionrolex.com/15